Silkeborg får ny politistation

I 2022 får Silkeborg en helt ny politistation, hvor både medarbejdere og kunder – på begge sider af loven – vil opleve et løft. Adgangen til politistationen for borgerne bliver nemmere med bedre parkeringsforhold, og der bliver større mulighed for diskretion i mødet mellem borger og politi. Udbudsfasen er netop afsluttet og Bygningsstyrelsen har valgt det firma, der skal stå for byggeriet.

Når politiet i Silkeborg flytter fra de eksisterende bygninger til den nye politistation på Lillehøjvej i løbet af 2022, vil der blandt de lokale politifolk være glæde over at kunne yde en bedre service for borgerne

”Vi vægter tilgængelighed og dialog højt, hvilket den nye bygning og placering giver os bedre mulighed for. Både i det direkte møde med borgene, men også i det daglige arbejde med bedre indrettede kontorer, mødelokaler og fælles rum”, siger Helle Kyndesen, der er politidirektør for Midt- og Vestjyllands Politi.

En af de ting, som lederen af lokalpolitiet i Silkeborg, Jens Ole Pedersen, fremhæver er indretningen af bygningen:

”Borgerens møde med politiet er tænkt ind i hele bygningen. De borgere, der kommer på politistationen, har vidt forskellige grunde til at være i kontakt med politiet. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt, at sigtede, der er til afhøring, møder borgere, der er der for at anmelde et forhold. Derfor er der indrettet separate afhøringsrum til sigtede og forurettede. De nye rammer giver os bedre mulighed for diskretion og et mere professionelt møde med borgeren”, fortæller Jens Ole Pedersen.

Bedre forhold for politifolkene

Medarbejdernes faciliteter bliver også forbedret. Der er tænkt på funktionalitet, lysindfald i hele bygningen og gode muligheder for at samles på tværs af etagerne i bygningen.

”De enkelte afdelinger får en større sammenhængskraft og nemmere adgang til videndeling og samarbejde med bedre mødelokaler, mulighed for briefing på tværs af etagerne og fælles kantine med plads til alle. Men først og fremmest ser vi frem til at byde borgerne velkommen på den nye politistation”, siger Jens Ole Pedersen.

Grindsted-firmaet K.G. Hansen har fået opgaven med at bygge politistationen.

Annonce