112-sygeplejerske aflyste ambulance til hårdt kvæstet trafikoffer

Kort tid efter at sygeplejersker havde overtaget opgaven med at vurdere 112-opkaldene i Region Hovedstaden, var en sygeplejerske skyld i, at et hårdt kvæstet trafikoffer måtte vente et kvarter ekstra på en ambulance. Ved en alvorlig motorcykelulykke i Albertslund havde en mand pådraget sig et tredobbelt og åbent brud på armen, og han var i store smerter. Den vagthavende sygeplejerske hos Region Hovedstaden aflyste imidlertid ambulancen, fordi hun troede, at der nok var andre, der havde ringet 112 – uden at hun dog undersøgte, om det rent faktisk var tilfældet.

Af dokumenter fra Region Hovedstaden, som BeredskabsInfo er i besiddelse af, fremgår det, at det var en meget alvorlig ulykke, som beredskabschefen fra Albertslund – som den første fra beredskabet – nåede frem til den 11. maj 2011.

Motorcykelulykke med høj fart

På Hedemarksvej i Albertslund var en motorcyklist forulykket med høj fart. Han havde efter ulykken været bevidstløs, og han havde pådraget sig et tredobbelt og åbent brud på armen. Ved beredskabschefens ankomst havde motorcyklisten store smerter og var meget urolig. En hjemmesygeplejerske var i gang med at yde førstehjælp, og hun oplyste, at der via 112 var blevet tilkaldt en ambulance.

Da ambulancen efter lang tid fortsat ikke var ankommet, bad beredskabschefen alarmcentralen om at rykke for ambulancen. Alarmcentralen kunne imidlertid oplyse, at Region Hovedstadens vagtcentral havde aflyst ambulancen – men at der nu ville blive afsendt både en ambulance og en lægebil. På det tidspunkt var der gået 13 minutter siden det første 112-opkald.

Herefter var ambulance og lægebil, der blev afsendt fra Hvidovre, ret hurtigt fremme, og efter at læge og ambulancepersonale i lang tid havde behandlet den kvæstede motorcyklist på stedet, blev han med politieskorte kørt til Rigshospitalets Traumecenter.

Ifølge dokumenterne fra Region Hovedstaden beskriver Albertslunds beredskabschef forløbet som ”en grim oplevelse, selv for en hærdet redningsmand”.

Ændret 112-ordning

Ulykken i Albertslund skete kun godt en uge efter, at Region Hovedstaden og landets øvrige regioner havde indført en ny 112-ordning for de alarmopkald, der vedrører sygdom eller tilskadekomst.

Hvor det tidligere var alarmcentralerne, som visiterede 112-opkaldene – det vil sige vurderede, om det skulle afsendes hjælp og i givet fald hvilken hjælp – bliver disse opkald nu i stedet viderestillet til regionernes ambulancevagtcentraler, hvor sygeplejersker taler med anmelderne og vurderer, om der er behov for hjælp. Som led i vurderingen bestemmer sygeplejerskerne, hvilken kørselsform, som skal anvendes, altså om der er behov for en ambulance med udrykning eller almindelig kørsel, ligesom det vurderes, om der udover ambulancen også skal sendes en lægebil.

Når 112-opkaldet er visiteret, sender sygeplejersken meldingen videre til en teknisk disponent på vagtcentralen. Disponenten har overblikket over regionens ambulancer og lægebiler, og sørger for, at den hjælp, som sygeplejersken har vurderet som nødvendig, bliver afsendt.

Troede at andre havde ringet 112

BeredskabsInfo er i besiddelse af Region Hovedstadens interne redegørelse om forløbet ved ulykken den 11. maj 2011. Redegørelsen er udarbejdet af den medarbejder på regionens vagtcentral, som var vagtleder den 11. maj.

Det fremgår af redegørelsen, at en disponent kl. 14.37 modtog meldingen fra en af vagtcentralens sygeplejersker. Meldingen var imidlertid markeret som kørsel F, hvilket betyder, at den var blevet aflyst af sygeplejersken – og disponenten afsendte derfor ikke en ambulance.

Vagtlederen blev 13 minutter senere, kl. 14.50, kontaktet. Ifølge regionens redegørelse kan vagtlederen ikke huske, om det var alarmcentralen eller sygeplejersken, som kontaktede hende, men hun fik at vide, at en motorcyklist var kørt galt med høj fart, og her lød meldingen på et åbent benbrud. Vagtlederen oprettede derefter en ambulance- og lægerapport, og de to køretøjer blev straks sendt af sted. Køretøjerne blev også underrettet om, at turen i første omgang var blevet aflyst ved en fejl.

Efterfølgende tog vagtlederen kontakt til sygeplejersken for at finde ud af, hvorfor hun havde aflyst ambulancen. Ifølge redegørelsen forklarede sygeplejersken, at ”hendes anmelder stod oppe på en altan og så ulykken, og kunne derfra se, at der stod andre ved ulykken. Hun gik derfor ud fra, at der ville være andre, der ville bestille turen igen”. Sygeplejersken formodede med andre ord, at den melding, som hun behandlede, blot var en blandt flere meldinger om ulykken, men hun undersøgte imidlertid ikke, om det rent faktisk var tilfældet.

Den forklaring afslører en mangel på viden om de helt basale procedurer ved 112-opkald. Udgangspunktet er nemlig, at alarmcentralen sørger for, at flere opkald om samme ulykke ikke bliver viderestillet til vagtcentralen. Som regel vil vagtcentralen derfor kun få ét opkald om hver ulykke.

Ifølge vagtlederen forklarede hun derfor sygeplejersken, at ”det er meget uhensigtsmæssigt at gå ud fra noget, og [at] man som det mindste må undersøge nærmere, om andre har ringet”.

Ifølge de dokumenter fra Region Hovedstaden, som BeredskabsInfo er i besiddelse af, betegner vagtcentralens operative leder, Pernille Hvolbøl, det som ”en uheldig situation” og tilføjer: ”Jeg beklager meget denne situation og de gener, den har medført for alle, ikke mindst den forulykkede”.

Annonce