Præhospital

Region hjemtager vagtcentralsdrift før tid

Falck og Region Sjælland er blevet enige om, at den tekniske disponering på regionens AMK-vagtcentral hjemtages med virkning fra 1. august 2023. Egentlig skulle det først være sket, når en ny ambulancekontrakt – og en omstrukturering af det præhospitale beredskab – træder i kraft i 2024. Parterne er imidlertid enige om, at en tidlig hjemtagning reducerer risikoen for problemer i forbindelse med overgangen til et nyt disponeringssystem.

Præhospital

Påbud fra Arbejdstilsynet på vej til AMK-vagtcentral

Efter to tilsynsbesøg er Arbejdstilsynet på vej med et påbud til Region Hovedstadens AMK-vagtcentral. Det har tilsynet varslet overfor Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet vil pålægge AMK-vagtcentralen at sikre, at de høje følelsesmæssige krav i arbejdet med at besvare 112-opkald ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed på kort eller lang sigt.

Præhospital

Fagforening: Mistede 112-opkald skal viderestilles til ambulancerne

Når regionernes AMK-vagtcentraler i dag ikke har en ledig sundhedsfaglig visitator til at besvare 112-opkald, så resulterer opkaldene i, at der automatisk sendes en ambulance med udrykning. Den ordning vil regionerne gøre permanent, men ifølge FOA medfører det en helt uacceptabel belastning af ambulancerne, der sendes på unødvendige udrykninger. I stedet foreslår FOA, at opkaldene stilles direkte om til ambulancen, så ambulancebehandlere og paramedicinere selv kan vurdere opkaldets karakter og alvor. 

Præhospital

Regionerne skal fremover altid sende ambulance ved mistede 112-opkald

På landsplan er der stadig over 1 pct. af 112-opkaldene, som ikke når igennem til en sundhedsfaglig visitator. Det kan føre til, at akuthjælpen til borgerne bliver forsinket, men i en ny rapport betegner myndighederne forsinkelsen som ”en kalkuleret risiko i forhold til at få mest mulig sundhed for de begrænsede ressourcer”. Fremover skal de mistede 112-opkald dog altid resultere i, at der afsendes en ambulance.