Uenighed om redderelever i Region Hovedstaden

Arkivfoto: Thomas Voss

Sidste mandag udløb fristen for at byde på ambulancekørslen i Region Hovedstaden. Men der er risiko for, at der i løbet af kontraktperioden kommer til at mangle uddannede ambulancefolk. Årsagen er, at Region Hovedstaden kun stiller krav om, at ambulanceoperatørerne skal uddanne halvt så mange redderelever, som Falck hidtil har uddannet.

Region Hovedstaden kræver kun, at der årligt optages to redderelever for hver af de seks delaftaler, som udbuddet af ambulancekørslen er opdelt i. Dermed skal der altså i regionen som helhed kun optages 12 redderelever om året.

I dag står Falck for størstedelen af ambulancekørslen i Region Hovedstaden, men også Københavns og Frederiksberg brandvæsener udfører ambulancekørsel. Alene Falck har imidlertid i den nuværende kontraktperiode optaget 20-40 redderelever om året for at sikre tilstrækkelig tilgang af nye medarbejdere. Det svarer til, at Falck har optaget 4-8 elever årligt pr. delaftale – mens Region Hovedstaden altså fremover kun kræver optag af to elever pr. delaftale.

I Region Hovedstadens tilbudsevaluering vil antallet af elever ikke indgå. En ambulanceoperatør får således ikke ekstra point i tilbudsevalueringen, hvis operatøren ønsker at optage flere elever end minimumskravet.

Forskellen mellem udbuddets krav til redderelever og det nuværende behov for elever har ifølge BeredskabsInfos oplysninger fået Falck til at opfordre Region Hovedstaden til at øge kravet til elever, men det har regionen afvist. Regionen har også afvist at lade en beskrivelse af elevoptaget indgå i evalueringen af operatørens leveringsikkerhed.

Falck har også opfordret regionen til at fastsætte et krav om, at nye ambulanceoperatører, der overtager en delaftale om ambulancekørsel, er forpligtede til at overtage de indgåede elevaftaler i området. Også det har regionen afvist, men i stedet henvist til, at der er en pligt til at indgå i en ”dialog” om overdragelse af f.eks. elever senest 12 måneder før en kontrakt udløber.

Annonce