73 ekstra ambulanceudrykninger fik syddanske responstider til at eksplodere

Den 1. september 2015 overtog Region Syddanmark ansvaret for at sikre, at der er nok ambulancer i regionen. Samme måned steg ambulancernes responstid voldsomt, hvis der sammenlignes med året før, men ifølge regionen skyldes det, at antallet af udrykninger steg tilsvarende kraftigt. En analyse af tallene viser imidlertid, at der i hele september 2015 kun var 73 flere akutte udrykninger end i september 2014.

Frem til 1. september 2015 stod Falck for ambulancekørslen i Region Syddanmark, og samtidig var det Falck, som havde ansvaret for at sikre, at der var nok ambulancer til at overholde regionens servicemål for responstiderne. Men fra 1. september 2015 overtog Region Syddanmark selv ansvaret for at fastsætte antallet af ambulancer – og samtidig overgik ambulancekørslen efter et udbud til BIOS og Responce.

Region Syddanmarks tal viser, at ambulancernes responstider eksploderede i september 2015, hvis man sammenligner med samme måned i 2014. For regionen som helhed steg den gennemsnitlige ventetid på en ambulance således fra 7,7 minutter i september 2014 til 8,6 minutter i september 2015. Værst så det ud i Sønderjylland med en stigning fra 8,4 til 9,7 minutter og på Fyn med en stigning fra 7,3 til 8,5 minutter – formentlig de største stigninger i responstider, som nogensinde er set i Danmark.

Region: Stigning skyldes flere udrykninger

Hidtil har Region Syddanmark forklaret, at de stigende responstider ikke skyldes den omlægning, som blev gennemført fra 1. september 2015. I stedet skal årsagen ifølge regionen søges i, at antallet af udrykninger er steget.

”Når responstiderne er steget nu, skyldes det ikke BIOS eller Responce. Det skyldes derimod, at antallet af hændelser er steget markant i løbet af det seneste år”, fortalte formanden for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), således i september til BeredskabsInfo.

Internt notat: Ingen markant stigning

Et internt notat fra Region Syddanmark sår imidlertid tvivl om regionens forklaring. For ifølge notatet, som BeredskabsInfo er i besiddelse af, har der slet ikke været nogen markant stigning i antallet af akutte ambulanceudrykninger.

Det fremgår af notatet, der er dateret 27. oktober 2015, at der i september 2015 i alt var 4.324 akutte ambulanceudrykninger, de såkaldte A-kørsler – som er de kørsler, der udføres med udrykning. I forhold til september 2014 er der tale om en meget beskeden stigning på 73 udrykninger. Det svarer til, at der hver dag i september 2015 var under tre udrykninger flere end i samme måned året før, men alligevel steg den gennemsnitlige ventetid på ambulancerne altså fra 7,7 til 8,6 minutter.

Normalt vil det kun være udviklingen i antallet af A-kørsler, som bør påvirke responstiderne, da disse kørsler altid prioriteres over de mindre akutte kørsler. Men selv hvis man ser på det samlede antal kørsler – inklusive liggende sygetransporter – er der stadig kun tale om en beskeden stigning. Fra september 2014 til september 2015 steg det samlede antal kørsler således fra 9.222 til 9.505, svarede til under 10 ekstra kørsler om dagen.

Stor stigning gav lavere responstider i 2014

Region Syddanmark har dog ret i, at der er sket en stigning i antallet af ambulanceudrykninger. Men stigningen skete ikke fra 2014 til 2015 – og kan dermed ikke forklare de stigende responstider i 2015. Tværtimod skete stigningen fra 2013 til 2014, men her faldt responstiden rent faktisk.

Ifølge det interne notat fra regionen steg antallet af A-kørsler fra 3.446 i september 2013 til 4.251 i september 2014. Det er en ganske markant stigning, der svarer til godt 26 ekstra A-kørsler om dagen. I samme periode steg det samlede antal kørsler fra 8.179 til 9.222, svarende til omkring 35 ekstra kørsler om dagen.

Denne stigning skete imidlertid i den periode, hvor det var Falck og ikke Region Syddanmark selv, som skulle sikre, at der var nok ambulancer til at håndtere antallet af udrykninger. Og det virkede tilsyneladende, for den markante stigning resulterede dengang ikke i stigende responstider. Tværtimod faldt den gennemsnitlige responstid fra 7,8 minutter i september 2013 til 7,7 minutter i september 2014, trods de ekstra 26 udrykninger om dagen.

Annonce