Reddernes Landsklub: Responce rekrutterer tyske reddere efter udbudssejr

Responce er i gang med at rekruttere tyske ambulancereddere efter at det danskejede selskab har vundet en del af ambulancekørselen i Region Syddanmark. Sådan lyder påstanden fra Reddernes Landsklub, der mistænker Responce for at ville presse lønniveauet. Da regionen formentlig får færre ambulancer end i dag, frygter landsklubben, at mange reddere bliver arbejdsløse.

Fra 1. september 2015 og 10 år frem skal Responce varetage ambulancekørsel, liggende sygetransport og lægebilsdrift i Give, Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart og Ejby. Det vil ske i samarbejde med virksomheden Life Care One.

”Jeg er glad og stolt over, at vi har vundet et ambulanceområde i Region Syddanmark. Der har været brugt rigtig mange timer på at tilbyde det bedste setup, hvor betjening af regionen og borgerne er i højsædet. Vi glæder os til samarbejdet og vil med vores erfaring, kvalitet og kompetence fra Region Midt være med til at udvikle det præhospitale område til et af de bedste i verden”, fortæller Michael K. Sørensen, der er adm. direktør i Responce og hovedaktionær i Life Care One.

Skepsis hos redderne

Hos Reddernes Landsklub er man imidlertid meget skeptiske overfor Responce. I et internt nyhedsbrev fortæller landsklubbens formand, Vagn Flink, at man fra kilder i Tyskland ved, at Responce har iværksat en rekrutteringskampagne, der skal tiltrække tyske reddere til Responces kommende stationer i Region Syddanmark.

”Det finder vi helt og aldeles usmageligt, så længe der ikke er afklaring på, hvor mange reddere de nye kontrakter kræver. Efter vores mening kan det kun være for at øge udbuddet af arbejdskraft med henblik på at afdæmpe jeres krav i forbindelse med jobsøgningen hos Responce”, skriver Vagn Flink til sine medlemmer.

Reddernes Landsklub kritiserer desuden Responces fremgangsmåde i forbindelse med tre informationsmøder, som ambulanceoperatøren afholder i den kommende tid. I tilmeldingsskemaet skal tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter nemlig oplyse det, hvis de har tillidshverv i deres nuværende jobs i Falck.  ”Det er sgu’ for meget, og vi tvivler på, at det er lovligt at spørge om den slags i forbindelse med en jobansøgning. Vi har sendt det spørgsmål videre til 3F for en juridisk vurdering. I mellemtiden er mit bedste råd til jer kolleger at afvente med at søge job, indtil disse forhold er afklaret”, lyder det fra formanden.

Frygter stor arbejdsløshed

Region Syddanmark forventer at spare ca. 79 mio. kr. om året på de nye kontrakter med Responce og hollandske BIOS. Men Reddernes Landsklub frygter, at det bliver ambulancereddernes, som kommer til at betale prisen.

I dag har Falck ca. 700 ambulancereddere i Region Syddanmark, og der er op til 87 ambulancer i drift i regionen. Men fremover vil Region Syddanmark kun købe 69 ambulanceberedskaber, hvortil kommer mulighed for tilkøb af ekstra beredskaber. Dermed er der risiko for, at mange reddere mister deres job – simpelthen fordi der bliver færre ambulancer i regionen.

”Vi har kontaktet Falck-ledelsen med henblik på en drøftelse af muligheden for, at nogle kolleger kan få arbejde i andre regioner. For at holde flest muligt i arbejde er vi er indstillede på en meget fordomsfri drøftelse af evt. nye aftaler. De faglige repræsentanter i hele landet vil blive inddraget i det arbejde. Vores formål med dialogen er at skabe bedre balance mellem udbud af arbejdskraft og efterspørgsel”, skriver Vagn Flink.

Elever i farezonen

Det er ikke mindst reddereleverne, som er i farezonen. Efter udbudsresultatet har Falck således været nødt til at annullere opstarten af tre allerede planlagte hold af redderelever, mens der arbejdes på at få overflyttet de nuværende 68 redderelever til andre regioner, så de kan gøre deres uddannelse færdig.

I udbudsmaterialet har Region Syddanmark krævet, at ambulanceoperatørerne skal uddanne elever svarende til 2% af bemandingen. Men ifølge Reddernes Landsklub er der i dag en personaleomsætning på 4% i Falck, og dermed vil der på fem år komme til at være et underskud ca. 70 reddere.

Det koster ca. 230.000 kr. at uddanne en redderelev.

Sår tvivl om hollandsk operatør

Den store vinder i Region Syddanmarks udbud var hollandske BIOS. Men Reddernes Landsklub er bekymrede over, at BIOS ikke har erfaring med international ambulancedrift – og måske også har en skrøbelig økonomi.

”Vi kender ikke meget til BIOS. Det, vi kan få oplyst, er, at de omsætter for ca. 25 mio. euro om året på ambulanceforrentningen i Holland, men også at de er gået konkurs to gange. I det seneste regnskabsår, vi kan finde tal for, nemlig 2012, har de desuden en negativ egenkapital. BIOS har ingen international erfaring med ambulancedrift”, skriver Vagn Flink, der tilføjer: ”Der er fra Region Syds side ingen kontrol med, om de oplysninger, budgiverne har angivet, er korrekte. I princippet kan tilbudsgivere skrive hvad som helst”.

BIOS har indgået en dansk overenskomst via en aftale om løn og arbejdsvilkår mellem 3F og Dansk Erhverv. BIOS’ overenskomst er på samme vilkår som tidligere overenskomster med Responce og SOS Dansk Autohjælp.

Annonce