Akutlægebil flyttes fra Køge til Holbæk

I modsætning til de øvrige regioner har Region Sjælland valgt ikke at satse på akutlægebiler som en del af det daglige beredskab. Med nye puljemidler når regionen dog op på at have tre akutlægebiler, som imidlertid primært anvendes i forbindelse med overførsel af patienter mellem hospitalerne. Regionen vil nu flytte den ene af akutlægebilerne fra Køge til Holbæk.

I dag har Region Sjælland to akutlægebiler, der er placeret på henholdsvis Sjællands Universitetshospital i Køge og Næstved Sygehus. Akutlægebilen i Køge foretager primært interhospitale transporter (PIT-bil) og er bemandet af en advanced paramedic samt en anæstesilæge. Beredskabet i Næstved er også bemandet med en anæstesilæge og en advanced paramedic, og anvendes primært i forbindelse med sundhedsfaglig indsatsledelse.

I december 2022 fik Region Sjælland imidlertid tildelt puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Puljemidlerne blev blandt andet anvendt udmøntet til at etablere en akutlægebil med placering på Nykøbing Falster Sygehus. Denne akutlægebil, der også får karakter af en PIT-bil, forventes idriftsat i løbet af sommeren.

Placering i Holbæk er mere optimal

For at sikre den mest optimale placering af akutlægebilerne vil regionen også flytte PIT-bilen i Køge til en fast placering på Holbæk Sygehus.

Baggrunden er, at den nye placering vil give en bedre dækning af regionen som helhed samt understøtte en fremtid, hvor patienter i betydeligt omfang skal overflyttes til fra sygehusene i Holbæk, Nykøbing F. og Slagelse til det nye Universitetshospital i Køge. Derudover understøttes Odsherred, som i lighed med Lolland og Falster har mange kronisk og multisyge borgere og samtidig har lang køreafstand til højt specialiseret behandling.

I det omfang PIT-bilens mandskab ikke er optaget af interhospitale transporter og andre akutte opgaver, skal de deltage i det daglige arbejde ved Akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus, herunder understøtte projekter omkring diagnostik og behandling i borgerens eget hjem. Rammerne for dette arbejde fastlægges i samarbejde med Anæstesi- og Akutafdelingen på Holbæk Sygehus.

Flytningen planlægges effektueret pr. 1. februar 2024, men beslutningen er truffet nu, fordi den skal varsles overfor Falck og medarbejderne.

Annonce