Ny akutlægebil ventes at få 2.000 udrykninger om året

Mandag bliver Region Nordjyllands nye akutlægebil i Hjørring officielt taget i brug. Akutlægebilen erstatter den hidtidige paramedicinerbil, og den vil få base på Sygehus Vendsyssel i Hjørring, hvor den bemandes med anæstesilæger fra sygehuset samt lægeassistenter fra Falck. Akutlægebilen vil kunne rykke ud med 1-2 minutters varsel, og regionen venter, at den vil få ca. 2.000 udrykninger om året.

”Det betyder en klar forbedring af den præhospitale indsats for borgerne. Når vi kommer to personer ud, kan vi iværksætte lægebehandlingen på skadestedet med det samme. Vi kommer således til at styrke det gode beredskab med paramedicinere, som findes i dag”, forklarer klinikchef Per Henrik Lambert fra Klinik Anæstesi på Sygehus Vendsyssel.

Den lægelige kompetence kan være livreddende ved f.eks. avanceret luftvejshåndtering, behov for ekstern pacemaker, akutbehandling af svær blodforgiftning, primærbehandling af ukontrollabel indre blødning osv. Ved mindre alvorlige tilstande vil det endvidere være muligt at færdigbehandle patienten i hjemmet eller på skadestedet og således spare personen for et besøg på sygehuset. Samtidig giver akutlægebilen mulighed for øget sammenhæng i patientens forløb, da lægen fra akutlægebilen kan følge patienten til behandling på akutmodtagelsen.

Attraktiv arbejdsplads

Pengene til at etablere en akutlægebil blev bevilliget sidst i maj i år. Dermed har der været ganske kort tid til at få ansat de ekstra anæstesilæger, der skal bemande bilen.

”Der har heldigvis været stor interesse for de nye stillinger, og der er heller ingen tvivl om at muligheden for at arbejde præhospitalt, gør det ekstra attraktivt for speciallæger at søge til Vendsyssel”, siger Per Henrik Lambert.

Akutlægebilen forventes af have 2.000 ture om året, og etableringen af den blev muligt efter at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bevilgede knap 29 mio. kr. De penge har gjort det muligt at konvertere den tidligere paramedicinerbil til akutlægebil i en tre-årig periode. Inden bevillingen udløber vurderes det fortsatte behov.

Akutlægebilen i Vendsyssel er den anden akutlægebil i Region Nordjylland. Der har siden 1994 været en akutlægebil med base i Aalborg.

Annonce