Falck er tæt på ikke at overholde kontraktkrav i Region Nordjylland

Falcks responstider for den nordjyske ambulancetjeneste har været under hårdt pres i 2020, og i sidste halvdel af året var ambulancerne længere tid om at nå frem, end regionens servicemål fastsætter. Onsdag sluttede det sidste kvartal i kontraktåret 2020/2021, og tallene fra dette kvartal bliver afgørende for, om Falck kan overholde kontrakten med regionen.

I den nuværende kontrakt mellem Region Nordjylland og Falck er det fastsat, at ambulancerne i gennemsnit skal være fremme efter 9:12 minutter. Responstiden opgøres for hele kontraktåret, men i de to sidste kvartaler i 2020 har Falcks ambulancer ikke været hurtige nok. Her har responstiderne således været på henholdsvis 9:51 og 9:20 minutter.

Det første kvartal i 2021 udgør det sidste kvartal i det forskudte kontraktår 2020/2021, og dermed bliver dette kvartals responstider afgørende for, om Falck samlet set kan overholde kontraktens krav.

Kvartalet sluttede onsdag, og der går noget tid, inden tallene er opgjort. Men en opgørelse fra Region Nordjylland viser, at den gennemsnitlige responstid for kontraktåret pr. 22. januar 2021 var på 9:28 sekunder. Falcks skal dermed have haft en meget lav responstid i de efterfølgende godt to måneder, hvis gennemsnittet skal været nået ned på 9:12 minutter.

Ophobning af ambulancer på akutmodtagelserne

Falck oplyser, at det især er corona-pandemien, som presser de nordjyske ambulancer. Anvendelsen af værnemidler giver øget tidsforbrug, og Falck oplever en ”ophobning af ambulancer på akutmodtagelserne”. I perioden oktober-december 2020 havde Falck desuden 2.200 corona-realetede fraværstimer i Region Nordjylland, hvilket er en stigning fra 1.300 i perioden juli-september.

”Falck har stor fokus på hygiejnen i ambulancetjenesten således at vi mindsker risikoen for smitte blandt personale, vi har derfor lukket vores stationer helt ned for udefrakommende personer og vi har indført strikse rammer for hvordan personalet færdes på stationen, herunder at afgående vagthold forlader stationen straks ved vagtskifte samt at der er indført afstandskrav og krav om mundbind på alle stationer, døgnet rundt. I samarbejde med DPV (regionens præhospitale virksomhed, red.) har vi indtil videre valgt at udskyde al form for undervisning således at vores personale kun mødes i forbindelse med beredskabsopgaver”, oplyser Falcks regionsdirektør, Kjeld Brogaard, i en redegørelse til Region Nordjylland.

”Falck har i alle årene levet op til de kontraktlige krav, men vi er på samme måde som det øvrige samfund ramt af Corona pandemien. Vi løser opgaven med ambulancekørsel med ydmyghed og ser frem til fortsat samarbejde med Region Nordjylland om at sikre nordjyske borgere er i gode hænder”, slutter Kjeld Brogaard redegørelsen.

Annonce