Akutpuljen: Region Hovedstaden satser på visitationsbiler

Med 64 mio. kr. er Region Hovedstaden den største modtager af midler fra statens nye akutpulje. Regionen har valgt at bruge pengene til en yderligere satsning på præhospitale visitationsbiler. I forvejen har regionen to visitationsbiler, men nu placeres der nye biler i Gribskov, Dragør og Frederikssund kommuner. Også AMK-vagtcentralen styrkes.

De præhospitale visitationsbiler, eller PHV’er, adskiller sig fra almindelige ambulancer ved at de rykker ud til borgere, som har brug for akut hjælp, hvorefter de foretager en sundhedsfaglig vurdering af skaden eller sygdommen og eventuelt behandling. PHV’erne kan derudover fungere som supplement for det akutte beredskab, for eksempel ved hjertestop, hvor der skal ydes akut livreddende behandling hurtigst muligt.

“Vi har en forpligtigelse til at sikre hurtig udrykning og akut assistance til alle regionens borgere. Derfor er det en dejlig nyhed her op til jul, at vi fra næste år kan styrke vores beredskab og få flere visitationsbiler på vejene. De ekstra midler til sundhedsfaglig visitation er også meget velkomne og vil hjælpe med at sikre den rette hjælp til borgerne”, siger formanden for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt (K).

Skal aflaste ambulancerne

Akutberedskabet har to PHV’er på nuværende tidspunkt. De tre nye PHV’er bliver placeret i Gribskov, Dragør og Frederikssund kommuner.

“Med de tre PHV’er kan vi tage nogle af opgaverne fra vores ambulancer og yde en hjælp ude hos borgerne. De frigiver ikke kun ambulancer, men kan også hjælpe til at aflaste regionens akutmodtagelser, da vi kan flytte noget af den akutte vurdering ud til borgeren”, siger Jonas Egebart, der er direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab.

Foruden midler til de tre nye PHV’er har Region Hovedstaden også modtaget midler til ekstra bemanding af den sundhedsfaglig visitation svarende til 1,5 døgnberedskab. Pengene går til bemanding på AMK-vagtcentralen og skal styrke både sundhedsfaglig visitation og teknisk disponering.

Annonce