Ambitiøst førstehjælpsmål skal redde danskere med hjertestop

Arkivfoto.

I 2011 fik kun 58 pct. af de danskere, der blev ramt af hjertestop uden for hospitalet, livreddende førstehjælp, indtil ambulancen var fremme. Men i 2018 skal denne andel være øget til 85 pct. Sådan lyder ambitionen i en ny plan, der gennem en række initiativer og donationer skal få langt flere danskere til at yde livreddende førstehjælp.

Det er TrygFonden, som med den nye plan vil øge overlevelsen ved hjertestop. Og ifølge fonden er det ikke urealistisk at forvente, at andelen af hjertestop, hvor der ydes førstehjælp, stiger fra 58 pct. til 85 pct. Fra 2004 til 2011 blev andelen således øget fra 19 pct. til 58 pct., og samtidig steg overlevelsen fra 4 pct. i 2004 til 10 pct. i 2011. Det svarer til, at 337 danskere i 2011 fik livreddende førstehjælp efter hjertestop med den effekt, at de overlevede.

Førstehjælpskurser og sundhedsfaglig visitation gør en forskel

Ifølge TrygFonden er der formentligt mange årsager til, at flere danskere nu træder til med livreddende førstehjælp, inden ambulancen når frem. Udviklingen tyder på, at der er sket en holdnings- og adfærdsmæssig ændring blandt danskerne, når det gælder livreddende førstehjælp. En væsentlig forklaring kan være, at der i løbet af de seneste 10 år – og specielt siden 2006 – har været øget fokus på at oplyse, uddanne og træne befolkningen i livreddende førstehjælp, herunder implementering af obligatoriske førstehjælpskurser i folkeskolen og ved erhvervelse af kørekort, men også at et stigende antal danskere har benyttet sig af frivillige førstehjælpskurser.

Der er også noget, som tyder på, at ansættelse af sundhedsfagligt personale på regionernes AMK-vagtcentraler fra maj 2011 har haft særlig stor betydning for stigningen i antallet af danskere, der yder livreddende førstehjælp. Andelen af personer med hjertestop, der fik livreddende førstehjælp inden ankomst af ambulance, steg i hvert fald markant omkring maj 2011.

Kampagne starter 2. påskedag

”Vi vil arbejde målrettet for, at 85 pct. af de personer, der falder om med hjertestop uden for hospital, får livreddende førstehjælp, inden ambulancen når frem. Mange vil nok – som det var tilfældet i 2004 – ryste på hovedet af vores målsætning, men vi lover, at vi i TrygFonden vil bakke vores ambition op med ny forskning, donationer, initiativer og en massiv omgang folkeoplysning”, lyder meldingen fra TrygFonden.

2. påskedag går TrygFonden i luften med det første initiativ: En kæmpe oplysningskampagne, der sætter fokus på, at vi alle kan redde liv – også selvom vi ikke lige fik taget det kursus i førstehjælp. Kampagnen vil blandt andet omfatte annoncer i bbilledet og på de sociale medier, herunder en ny Facebook-side.

Det næste initiativ bliver med fokus på folkeskolen. Førstehjælpsundervisning i folkeskolen har været obligatorisk i næsten 10 år. Alligevel er der rigtig mange skoler, der ikke lever op til denne undervisningspligt. TrygFonden vil derfor i de kommende år sætte fokus på førstehjælpsundervisning i folkeskolen, og fonden vil arbejde for, at mange skoler får hængt hjertestartere op, der er tilgængelige døgnet rundt og registreret på Hjertestarter.dk.

Annonce