Ambulancefolk fra Hovedstadens Beredskab nærmer sig ikke pensionsalderen

Da forretningsudvalget i Region Hovedstaden mødtes i sidste uge, så blev de informeret om, at en del af de ambulancereddere, som blev virksomhedsoverdraget fra Hovedstadens Beredskab, nærmer sig pensionsalderen. Men det er ikke korrekt. Faktisk er reddernes gennemsnitsalder kun 36 år, og Hovedstadens Beredskab havde da også – forgæves – forsøgt at få regionen til at rette fejlen inden mødet.

Akutberedskabet i Region Hovedstaden kom forud for sidste uges møde i regionens forretningsudvalg med en risikovurdering, hvor regionen redegjorde nærmere for forskellige risici, som kunne skabe problemer for ambulancetjenesten i regionen.

En af disse risici var, at en del af de ambulancereddere, som regionen sidste år fik virksomhedsoverdraget fra Hovedstadens Beredskab, nærmer sig pensionsalderen ”og forventes at forlade ambulancefaget i 2023 og 2024”.

Ingen medarbejdere i folkepensionsalderen

Det var en oplysning, som undrede Hovedstadens Beredskab, for oplysningen passede ikke med aldersprofilen for ambulanceredderne. Ifølge Hovedstadens Beredskab blev der virksomhedsoverdraget 169 medarbejdere, og de havde følgende aldersprofil:

  • De to ældste medarbejdere er født i 1961.
  • Yderligere to medarbejdere er født før 1971.
  • De 165 øvrige medarbejdere er født efter 1971.
  • Gennemsnitsalderen for de 169 medarbejdere er 36 år.

Hovedstadens Beredskab oplyser, at man forud for mødet i forretningsudvalget havde været i dialog med Region Hovedstaden for at få regionen til at rette fejlen. Men fejlen blev ikke rettet i det materiale, som politikerne fik til brug for mødet den 7. marts 2023. Først i dag er der udsendt en rettelse til politikerne.

”Region Hovedstaden beklager, at der var forkerte oplysninger i en sag til forretningsudvalgets møde den 7. marts. Fejlen er nu rettet, og politikerne i udvalget er orienteret om rettelsen. I sagen stod der, at en del af medarbejderne i ambulancetjenesten, der blev overdraget fra Hovedstadens Beredskab til Region Hovedstadens Akutberedskab, nærmer sig pensionsalderen. Det er ikke korrekt, og i sagen står der nu kun, at en del af medarbejderne i Hovedstadens Beredskabs brandvæsen nærmer sig pensionsalderen, og der derfor er en risiko for, at ambulancereddere ansat ved Region Hovedstadens Akutberedskab eller Falck skifter fra ambulancetjenesten til brandtjenesten”, oplyser Region Hovedstaden, der også bekræfter, at Hovedstadens Beredskab havde henvendt sig forud for mødet:

”Det er korrekt, at Hovedstadens Beredskab har kontaktet regionen og gjort opmærksom på fejlen, efter mødedagsordenen var offentlig. Derefter har der været interne drøftelser af, hvordan rettelsen skulle håndteres, og desværre er fejlen først blevet rettet i dag, mandag. Det beklager vi”, oplyser regionen.

Annonce