Region skyder med skarpt mod kritikere

Når Københavns Brandvæsen og Falck har kritiseret Region Hovedstadens oplæg til det fremtidige ambulanceberedskab, så skyldes det ikke, at de to erfarne ambulanceoperatører nærer en reel bekymring for borgernes sikkerhed. Forklaringen er i stedet, at Københavns Brandvæsen og Falck har egne økonomiske interesser i området, og at de derfor er ude på at få øget antallet af ambulancer, så de kan tjene flere penge. Så kontant karakteriserer Region Hovedstaden den seneste tids kritik fra deres nuværende og formentlig også fremtidige samarbejdspartnere på det præhospitale område.

Siden BeredskabsInfo den 4. august omtalte den væsentlige reducering af ambulanceberedskabet, som der blev lagt op til i regionens netop udsendte udbudsmateriale, har der i en række medier været fremsat en hård kritik af Region Hovedstadens oplæg til det fremtidige ambulanceberedskab.

Blandt kritikerne har været Københavns Brandvæsen og Falck, der i dag står for langt størstedelen af ambulancekørselen i Region Hovedstaden. Men netop kritikken fra den kant giver nu anledning til en skarp reaktion fra Region Hovedstaden: “Det problematiske er ikke ambulanceberedskabet, men at de nuværende leverandører – som har en interesse i at øge deres omsætning – med et fejlagtigt grundlag iværksætter en skræmmekampagne overfor borgerne for at fremme egen forretning. Det er beskæmmende at leverandører, som formodes at være interesseret i at tegne kontrakt om den fremtidige ambulancekørsel, tilsyneladende ikke har læst og forstået udbudsmaterialet”, siger koncerndirektør Svend Hartling fra Region Hovedstaden.

Regionen leverer også en stikpille til Falck, der – som BeredskabsInfo kunne berette i går – har opkøbt konkurrenten Ulfab. “Regionen Hovedstaden har set frem til konkurrence på ambulancekørsel i regionen. Det er dags dato offentliggjort, at Falck har opkøbt Ulfab, den største udbyder og konkurrent til Falck til ambulancekørsel i Region Hovedstaden, hvilket formodes at påvirke konkurrencesituationen i det igangværende udbud”, lyder det fra regionen.

Regionen fremhæver endvidere endnu engang, at den nye fælles vagtcentral vil kunne give en mere fleksibel udnyttelse af de tilgængelige ambulancer. “Det har været anført, at selv mellemstore trafikuheld vil kunne dræne en bydel for ambulancer. Det er ikke korrekt. Alle opgaver er inkluderet, også situationer, hvor der er brug for flere ambulance til samme ulykke. Vagtcentralen vil samtidig med afsendelse af nærmeste ambulancer flytte de næstnærmeste ind mod det aktuelle område, så beredskabet opretholdes. Det er standardprocedure for vagtcentraler, hvilket burde være kendt af de nuværende leverandører”, siger Svend Hartling.

Hvordan regionens udsagn om, at alle opgaver er inkluderet, harmonerer med, at der f.eks. på Amager kun skal være en enkelt ambulance om natten, selv om det er en hverdagsbegivenhed, at der sker ulykker, hvor der er behov for 3-5 ambulancer på Amager, kommenterer regionen ikke. Ved en ulykke på Amager, der kræver fem ambulancer, vil både Amagers eget ambulanceberedskab og samtlige ambulancer i det indre København skulle tilkaldes, og derfor er der ikke umiddelbart nogen ambulancer, som f.eks. kan flyttes til Amager for at opretholde beredskabet.

Annonce