Ambulanceredder: Jeg vil renses

Michael Brandt har ikke tænkt sig stiltiende at acceptere, at han den 31. august blev fritaget for tjeneste i Gentofte Brandvæsen. Han har heller ikke tænkt sig at takke ja til det job som halbetjent i Kildeskovshallen, som kommunen netop har tilbudt ham i stedet. Ambulanceredderen har sammen med sin advokat klaget over Gentofte Kommune til Folketingets Ombudsmand. Mest af alt fordi han føler sig lynchet i sagen.

Michael Brandt er sikker på, at hans skæbne blev beseglet, da han gik i pressen med sin hårde kritik af radiosystemet Tetra. “Jeg føler, at jeg hele vejen igennem har fremsat en konstruktiv kritik. Jeg startede inden for husets fire vægge, men jeg blev voldsomt fortørnet over, at den første rapport om Tetra blev lavet uden at høre brandfolkene. Jeg skrev en redegørelse til brandchef Carl Suhr-Jessen. Han noterede sig min kritik, men han var ikke enig i mine konklusioner. Det gik på det tidspunkt op for mig, at man ikke for alvor havde tænkt sig at trænge til bunds i den her sag. Jeg så ingen anden udvej end at gå til pressen med den viden, jeg sad inde med”, siger Michael Brandt til avisen Villabyerne.

Michael Brandt mener, at Gentofte Kommune er gået langt over stregen ved at fritage ham for tjeneste. Specielt beskyldningen om, at han skulle have opført sig truende over for en kollega falder ham for brystet. “Det er stærkt grænseoverskridende med sådan en beskyldning. Jeg har aldrig været truende over for nogen, og de har jo også måttet trække den beskyldning tilbage. Men jeg synes, det fortæller, at kommunen vil bruge alle midler for at komme af med mig i denne sag”, siger han.

Michael Brandt ønsker ikke at fremstå som en martyr, men han synes, Gentofte Kommune har opført sig uanstændigt over for ham. “Jeg vil have mit job igen, og så vil jeg have, at kommunen påtager sig deres ansvar for det radiosystem, som har kostet menneskeliv, og som den dag i dag stadig kan koste menneskeliv. I værste fald er det de borgere i kommunen, der har brug for vores hjælp, der må betale prisen for embedsmændenes løgne og mangel på vilje til at erkende og løse problemerne med radiosystemet”, siger han til Villabyerne.

På trods af al balladen føler Michael Brandt, at han godt kunne vende tilbage til den brandstation, han forlod for 4½ måneder siden.

Hvordan reagerede du, da du fik beskeden om, at du kunne blive skolebetjent eller halbetjent?

“Det var en mærkelig fornemmelse. Jeg vidste ikke, om jeg skulle grine eller græde. Det er helt komisk og under lavmålet, at man nu vil omplacere mig som halbetjent, som jo intet har med redningsarbejdet at gøre. Jeg blev samtidig bekræftet i, at det her går mere ud på at chikanere mig til jeg selv siger op, end at finde en konstruktiv løsning”.

Allerede fra slutningen af august var Michael Brandt forberedt på, at der ville ske noget i  Han vidste, han ikke var populær længere, ikke mindst da han offentligt nægtede at sidde med i den gruppe, der skulle undersøge Tetra. “Jeg fornemmede klart på ledelsen og den tekniske direktør, at de var ude efter mig. De var tydeligt irriterede over min kritik af radiosystemet og undersøgelsesgruppens sammensætning. Men måden, det skete på, kom helt bag på mig”, siger han.

Annonce