Brandfolk i Gentofte bakker op om ledelsen – mener ledelsen

Google Maps
Arkivfoto: Brandstationen i Gentofte

I et brev til borgmester Hans Toft (K) har 50 brandfolk taget skarp afstand fra de udtalelser, som en tidligere og en nuværende ansat på Gentofte brandstation mandag fremsatte i TV-Avisen. Det udlægger brandvæsenets ledelse som en klar støtteerklæring. Men ifølge brandfolkenes tillidsmand handler protesten kun om, at den faglige kommandovej ikke er fulgt.

Vagtholdet på Gentofte brandstation var mandag aften ved at få kaffen galt i halsen, da de i TV-Avisen så deres tidligere kollega Michael Brandt og deres nuværende kollega Martin Assentoft lancere et hårdt angreb mod radiosystemet Tetra. Nogle ganske få brandfolk udtalte sig atter på vegne af de mange i Tetra-sagen, men nu kunne det være nok, skriver avisen Villabyerne. Vagtholdet skrev derfor et brev til borgmester Hans Toft, hvor de frabad sig at blive taget til indtægt for kritikernes synspunkter.

Brevet med 48 underskrifter blev næste morgen afleveret til borgmesteren af en delegation på ca. 20 brandfolk. I brevet, der senere på dagen fik tilføjet endnu to underskrifter, står der bl.a., at det er “magtpåliggende at gøre opmærksom på at det langtfra er alle der støtter op omkring disse personers udtalelser og holdninger”. Og så bliver det slået fast, at: “Vi tager derfor kraftig afstand fra disse udtalelser og holdninger”. En på papiret klar udmelding, der vel nærmest kun kan tolkes som en klar afstandtagen til den hårde kritik af radiosystemet Tetra, som kom frem i TV-Avisen.

Brandchef Carl Suhr-Jessen opfatter da også brevet som en klar støtteerklæring. “Jeg er meget glad for den opbakning, jeg her har fået fra medarbejderne”, siger han til Villabyerne. Borgmester Hans Toft blev også glad for brevet. “Jeg er glad og meget tilfreds med, at de 50 ansatte i brandvæsnet nu står frem og siger deres mening og tager afstand fra de mange påstande og holdninger, som er fremført af enkelte personer. Selvfølgelig er jeg også glad for den opbakning, der ligger heri, også til de mange medarbejdere, som gør en stor og flot indsats i brandvæsnet”.

Men tilsyneladende tillægger både brandchef og borgmester brevet en betydning, det slet ikke har. Tillidsmand Henrik Poulsen afviser i hvert fald, at brevet skal opfattes som en afstandtagen til den hårde kritik af Tetra. “Vi vender os imod, at Martin går solo og udtaler sig på vegne af os alle sammen. Oven i købet uden, at jeg bliver informeret først. Man skal holde de forretningsgange der er aftalt, og vi har aftalt, at det er mig, som er talerør. Men det må ikke opfattes som en støtte til Tetra, tværtimod. Vi er stadig enige om, at Tetra er noget skidt, og at der er mange ting i systemet, der ikke fungerer”, siger han og tilføjer: “Jeg læser brevet som, at kommandovejen ikke er blevet overholdt. Det er ene og alene på grund af den forkerte procedure, at jeg har skrevet under på det”.

Henrik Poulsen lægger ikke skjul på, at han fortsat er enig med den nu afskedigede Michael Brandt. “Jeg bakker stadig Michael op 100 procent. Der er ikke noget forkert i det, han har sagt. Og jeg mener stadig, han er blevet presset ud på grund af sin kritik af Tetra. Personligt er jeg ikke tryg ved radiosystemet. Jeg tvivler på, at det nogensinde kommer til at virke fuldstændigt”. På et spørgsmål om, hvorvidt alle de ansatte på brandstationen enige i kritikken af radiosystemet svarer Henrik Poulsen: “Det er et godt spørgsmål, som jeg har svært ved at svare på. Alle har haft problemer med Tetra på et eller andet tidspunkt. Hvis de siger andet, taler de usandt”.

Annonce