Ambulix-selskab er gået konkurs – igen

Arkivfoto: Ambulix

Den Sorø-baserede ambulanceoperatør Ambulix er endnu en gang gået konkurs, og endnu en gang er selskabets navn og aktiviteter forud for konkursen blevet overført til et nyt selskab, mens gælden til kreditorerne er blevet i konkursboet. To måneder før konkursen skiftede selskabet Ambulix Fire & Rescue ApS således navn til det mere anonyme Fire & Rescue Group Denmark ApS, og samtidig stiftede Ambulix’ mangeårige direktør, Henrik Hachel, et nyt selskab, Castleborg Brandvæsen ApS, som har overtaget Ambulix-navnet og aktiviteterne. I sidste uge blev der så afsagt konkursdekret over Fire & Rescue Group Denmark ApS.

Ambulix’ aktiviteter har siden 2009 været samlet i selskabet Ambulix Fire & Rescue ApS, der blev stiftet den 19. marts 2009 af Henrik Henriksen, som efterfølgende har ændret navn til Henrik Hachel. Men den 28. november 2012 skiftede Ambulix Fire & Rescue ApS navn til Fire & Rescue Group Denmark ApS, og den 16. januar 2013 fratrådte Henrik Hachel som direktør – en post, der i stedet blev overtaget af en Terese Henriksen, som ifølge tidligere oplysninger er Henrik Hachels mor.

Samme dag som navneskiftet – den 28. november 2012 – stiftede Henrik Hachel imidlertid et nyt anpartsselskab, Castleborg Brandvæsen ApS, med en anpartskapital på 80.000 kr. Selskabet fik i forbindelse med stiftelsen også binavnet Ambulix ApS, hvilket betyder, at selskabet i det daglige har lov til at kalde sig Ambulix. Dermed overgik Ambulix-navnet altså fra det oprindelige selskab, Fire & Rescue Group Denmark ApS, til det nystiftede Castleborg Brandvæsen ApS.

Mandag den 21. januar 2013 afsagde skifteretten i Næstved så konkursdekret over Fire & Rescue Denmark ApS, men det berører ikke Ambulix’ aktiviteter, fordi de forud for konkursen var blevet overført til Castleborg Brandvæsen ApS.

I sit seneste regnskab havde Ambulix Fire & Rescue – nu Fire & Rescue Group Denmark – en samlet gæld på godt 800.000 kr., blandt andet til Nordea og Ford Credit.

Konkurs med deja vu

Det er imidlertid langt fra første gang, at et Ambulix-selskab går konkurs. Så sent som i 2009 gik Ambulix’ tidligere anpartsselskab nemlig konkurs efter et forløb, der har store ligheder med det seneste navneskift og den efterfølgende konkurs.

I 2009 var det selskabet Ambulix ApS, som stod for Ambulix’ aktiviteter. I marts 2009 skiftede selskabet imidlertid navn til Dansk Patient Befordring ApS, og samtidig udtrådte Henrik Henriksen af selskabets direktion. Han blev afløst af en Heini Jack Henriksen, der angiveligt er halvbror til Henrik Henriksen. Få måneder senere gik Dansk Patient Befordring ApS konkurs.

I mellemtiden havde Henrik Henriksen imidlertid stiftet Ambulix Fire & Rescue ApS, der i de følgende godt tre år videreførte Ambulix’ aktiviteter. Men under konkurssagen mod Dansk Patient Befordring ApS kom det frem, at Heini Jack Henriksen ikke var klar over, at han var blevet registreret som direktør for selskabet. Ifølge Heini Jack Henriksen måtte det være Henrik Henriksen eller dennes mor, som uden Heini Jack Henriksens vidende havde registreret ham som direktør for et selskab, som han i øvrigt aldrig havde haft noget med at gøre.

Det nye selskab, Ambulix Fire & Rescue ApS, er identisk med det selskab, som under navnet Fire & Rescue Group ApS netop er gået konkurs.

Første konkurs i 2003

Man skal imidlertid helt tilbage til 2003 for at finde Ambulix’ første konkurs.

Dengang hed selskabet Nordisk Ambulancetjeneste ApS med Ambulix ApS som binavn. Men i august 2002 blev Ambulix-binavnet slettet, og to måneder senere udtrådte Henrik Henriksen af direktionen. Få måneder senere gik Nordisk Ambulancetjeneste ApS konkurs, men i juli 2002 havde Henrik Henriksen stiftet et nyt selskab, Ambulix ApS, som overtog aktiviteterne – indtil det så gik konkurs i 2009, hvor Ambulix-navnet overgik til Ambulix Fire & Rescue ApS.

I alt er tre Ambulix-selskaber således gået konkurs, og det nuværende selskab, Castleborg Brandvæsen ApS, er det fjerde selskab, som anvender Ambulix-navnet.

Annonce