Ambulix går konkurs – for fjerde gang

Google Streetview
Ambulix i Sorø.

Ambulanceoperatøren Ambulix i Sorø er endnu en gang gået konkurs. Det er den fjerde konkurs i rækken, og ligesom ved de tidligere konkurser er Ambulix-navnet og aktiviteterne forud for konkursen flyttet ud af det selskab, der efterfølgende er gået konkurs. Ambulix har ifølge selskabets seneste indberetning til skattemyndighederne 5-9 medarbejdere.

Siden 2013 har Ambulix formelt heddet Castleborg Brandvæsen ApS med det juridiske binavn Ambulix ApS. Men i sidste måned skiftede selskabet navn til A112 ApS, og binavnet Ambulix ApS blev slettet. Den 3. oktober 2019 afsagde Skifteretten i Næstved så konkursdekret over A112 ApS.

Inden konkursen var Ambulix’ aktiviteter og navn blevet overført til en forening, CBA’s Venner, som samtidig med konkursen skiftede navn til Ambulix Support. Foreningen har adresse på Haverupvej 28 A i Sorø, hvilket er samme adresse, som Castleborg Brandvæsen ApS havde frem til navneskiftet til A112 ApS.

En lang række konkurser

Fremgangsmåden med konkurs og flytning af Ambulix-navnet er ikke ny for Ambulix og selskabets direktør, Henrik Hachel (tidligere Henrik Henriksen). Det er nemlig sket tre gange tidligere.

Da Castleborg Brandvæsen ApS overtog Ambulix-navnet i 2013, så skete det efter at et andet selskab, Ambulix Fire & Rescue ApS, kort forinden havde skiftet navn til Fire & Rescue Group Denmark ApS – for så umiddelbart efter at gå konkurs. Ambulix Fire & Rescue ApS havde selv overtaget navnet fra Ambulix ApS, da dette selskab i 2009 skiftede navn til Dansk Patient Befordring ApS – og straks gik konkurs.

Man skal imidlertid helt tilbage til 2003 for at finde Ambulix’ første konkurs. Dengang hed selskabet Nordisk Ambulancetjeneste ApS med Ambulix ApS som binavn. Men i august 2002 blev Ambulix-binavnet slettet, og kort tid efter gik Nordisk Ambulancetjeneste ApS konkurs. I juli 2002 havde Henrik Henriksen dog stiftet Ambulix ApS, som altså overtog aktiviteterne.

Kalder sig stadig anpartsselskab

Dermed er foreningen Ambulix Support nu den femte organisation, som anvender Ambulix-navnet. På Ambulix’ hjemmeside anvendes selskabsnavnet Ambulix ApS dog stadig, mens CVR-nummeret tilhører foreningen Ambulix Support.

Efter selskabsloven er det strafbart at anvende ApS-betegnelsen, hvis der ikke er tale om et anpartsselskab.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ambulix.

Annonce