BIOS-konkursbo slås med udlejer, skattemyndighederne og tidligere medarbejdere

I dag er det fire år siden, at BIOS blev erklæret konkurs. Men konkursboet efter det hollandskejede selskab er endnu ikke afsluttet, og kuratoren i konkursboet kæmper på flere fronter for at få reduceret boets udgifter. Konkursboet har i retten vundet en stor sag mod en udlejer, en sag mod skattemyndighederne er under behandling, og to tidligere BIOS-medarbejdere trækkes i retten, fordi de har fået for meget i løn.

BIOS blev erklæret konkurs den 27. juli 2016. Den seneste status fra konkursboets kurator er, at der er aktiver på 31 mio. kr. i konkursboet samt passiver på 25 mio. kr. Passiverne består af krav, som forskellige kreditorer har anmeldt, og kravene er blevet væsentligt reduceret, efter at Falck har valgt at indgå forlig med de største kreditorer – i erkendelse af, at Falck havde en del af skylden for, at BIOS gik konkurs.

Konkursboet har hidtil haft omkostninger på næsten 7 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. er gået til kuratorerne.

Udlejer tabte i retten

Konkursboet har tidligere på året vundet en sag, hvor en udlejer havde trukket konkursboet i retten med et krav om betaling af 5,6 mio. kr. for en lejeaftale med BIOS. Kurator ville kun godkende et krav på 0,2 mio. kr. Retten gav konkursboet fuldt medhold, ligesom udlejeren blev dømt til at betale 125.000 kr. i sagsomkostninger til konkursboet.

Samtidig kæmper konkursboet med skattemyndighederne, som har krævet 6,7 mio. kr. ekstra som betaling af den såkaldte lønsumsafgift for 2016. Det vil konkursboet ikke betale – blandt andet under henvisning til, at skattemyndighedernes krav ville forudsætte, at der i 2. halvår af 2016 var blevet udbetalt 163 mio. kr. i løn. Men i den periode havde BIOS kun drift i perioden fra 1. til 27. juli 2016, og den månedlige lønudbetaling udgjorde kun ca. 20 mio. kr. Konkursboet og dets revisorer er i dialog med skattemyndighederne om kravet.

Forlig med tidligere medarbejdere

Herudover har konkursboet besluttet, at der ved rettens hjælp skal inddrives penge fra to tidligere BIOS-medarbejdere, der har fået udbetalt for meget i løn.

I alt havde tre medarbejdere fået udbetalt ca. 330.000 kr. for meget. I den ene sag er der indgået forlig, hvor medarbejderen tilbagebetaler ca. 17.000 kr. I de to andre sager, hvor konkursboet mener at have ca. 240.000 kr. til gode, har det ikke været muligt at indgå et forlig, så de sager indbringes nu for retten.

Kurator forventer, at konkursboet kan afsluttes ultimo 2020.

Annonce