BIOS vil – måske – atter forsøge at køre ambulancer i Danmark

Det er næsten fire år siden, at BIOS Ambulance Services gik konkurs i Danmark. Men nu vil det hollandske selskab måske gøre et nyt forsøg på at få fodfæste på det danske marked for ambulancekørsel. I hvert fald er BIOS blevet prækvalificeret til at byde i det udbud af ambulancekørslen, som snart går i gang i Region Midtjylland.

Efter et turbulent år valgte Region Syddanmark i juli 2016 at indgive konkursbegæring mod BIOS, som havde overtaget ambulancekørslen i størstedelen af regionen i 2015. Det skete efter at selskabet gennem længere tid havde haft problemer med at levere det aftalte antal ambulanceberedskaber. Samtidig var BIOS ude af stand til at tilbagebetale 31 mio. kr., som regionen ved en fejl havde udbetalt for meget til det hollandske selskab.

Efterfølgende har Falck betalt 152 mio. kr. til BIOS’ ejere og de omkring 500 kreditorer, som tabte penge på BIOS’ konkurs – samt fået en bøde på 30 mio. kr. for overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Baggrunden var, at Falck havde arbejdede efter en strategi, der havde til hensigt at skade konkurrenten BIOS’ image.

BIOS: Vi har lært af erfaringerne

Men nu er BIOS altså blevet prækvalificeret til at byde i det kommende udbud af ambulancekørslen i Region Midtjylland.

”Vores oplevelser i Danmark sidste gang var blandede. Det siger sig selv, at det ikke endte på den måde, vi gerne ville. Men man lærer mere af hårde tider end af gode. Vi erfarede, at det er muligt at drive ambulancetjeneste i Danmark. Og med afgørelsen fra konkurrencemyndighederne og det efterfølgende forlig mellem alle parter, er vi klar til se fremad og lade fortiden være fortid. Vi ser frem til den kommende udbudsproces”, siger Stef Hesselink, der er direktør for moderselskabet BIOS-Groep.

Prækvalifikationen er dog ikke ensbetydende med, at BIOS har besluttet sig for at byde på opgaven:

”Vi tror på Danmark og det danske marked og ser frem til den kommende udbudsproces i Region Midtjylland. Om vi til slut vil afgive et endeligt tilbud, vil afhænge af forhandlingerne i løbet af processen. Uanset hvad så er vi optimister, og vi kigger altid efter nye muligheder for at bruge vores kompetence og ekspertise i nye sammenhænge. Derfor ser vi på Danmark som en mulighed for at udvide vores succesfulde forretning ved potentielt at deltage i det kommende udbud i de danske regioner”, siger Stef Hesselink.

Annonce