Brolukning fører til indsættelse af ekstra ambulance

I de kommende uger skal Vilsundbroen – som er den vigtigste forbindelse mellem Mors og Thy – repareres, og i den forbindelse bliver broen lukket hver aften og nat. Det får også konsekvenser for det præhospitale beredskab, fordi ambulancer og paramedicinere fra Thisted ikke som normalt kan dække Mors. Derfor har Region Nordjylland indsat en ekstra ambulance på Mors.

Vilsundbroen er lukket fra sen aften til tidlig morgen frem til 20. december 2012, og lukningen gælder også for ambulancer. Derfor indsættes der en ekstra ambulance, som vil være bemandet med en paramediciner og køre i perioden fra kl. 23 til kl. 5.

”For at give borgerne på Mors den bedst mulige behandling og den størst mulige tryghed, har vi indsat en ekstra ambulance på Mors i de perioder, hvor broen er lukket. Samtidig har vi lavet en aftale med Region Midtjylland, så akutte patienter kan køres til Viborg Sygehus i stedet for til Sygehus Thy-Mors”, fortæller lederen af Region Nordjyllands præhospitale beredskab, Poul Anders Hansen.

”Med disse aftaler har vi sikret os, at borgerne på Mors ikke kommer til at mærke forringet tryghed, selv om broen er lukket. De fleste akutte patienter vil komme til Viborg, og særligt alvorlige patienter vil som i dag blive kørt til Aalborg Sygehus, dog via Skive”, tilføjer Poul Anders Hansen.

Annonce