Region Nordjylland overvejer hjemtagning af akutbiler

Fremover skal akutlægebiler, paramedicinerbiler og akutbiler i Region Nordjylland måske drives af regionen selv. I dag er driften udliciteret til Falck, men regionen vil i den kommende tid analysere, om der kan opnås en mere fleksibel drift, hvis opgaven hjemtages. Desuden vil regionen følge Region Syddanmarks erfaringer med en hjemtagning af hele ambulancedriften.

Region Nordjylland ønsker en mere fleksibel varetagelse af driften på det præhospitale område, og her vil man nu se på, om driften af akutlægebiler, paramedicinerbiler og akutbiler kan ændres.

I løbet af 1. halvår 2017 skal regionens embedsmænd have færdiggjort en analyse af, hvordan øget fleksibilitet kan opnås, og i analysen skal embedsmændene også beskrive fordele og ulemper ved en hjemtagning. Målet er, at de ændringer, som analysen kan føre til, skal kunne gennemføres i løbet af 2018.

Samtidig overvejer regionen, om man med fordel også kan hjemtage driften af ambulancerne. Her vil man dog i første omgang følge erfaringerne fra Region Syddanmark, som efter BIOS’ konkurs hjemtog en stor del af ambulancedriften i august.

Også på et andet område er der ændringer på vej i det nordjyske præhospitale beredskab. Region Nordjylland forventer nemlig, at der snart opnås enighed om at etablere en stor nordjysk vagtcentral, som kan drives i samarbejde mellem Nordjyllands Beredskab, Falck og Aalborg Kommune. En sådan vagtcentral – der også skal disponere de nordjyske ambulanceudrykninger – vil give mulighed for en bedre ressourceudnyttelse og styrke samarbejdet mellem de forskellige beredskaber.

Annonce