Dansk Erhverv: Redderes døgnvagter på overtid skal honoreres med 24 timer

Reddere fra det konkursramte BIOS, der tog døgnvagter på overtid, skal ikke honoreres efter den sædvanlige døgnvagtstakst. I stedet skal de honoreres for 24 timer, hvis de har stået til rådighed hele vagtdøgnet. Det har Dansk Erhverv afgjort, efter at 3F havde rejst spørgsmålet. Afgørelsen koster Region Syddanmark mindst 1,4 mio. kr.

Region Syddanmark overtog BIOS’ medarbejdere, da det hollandske ambulanceselskab sidste år gik konkurs. Dermed har regionen også overtaget forpligtelserne overfor medarbejderne, og det har ført til 592 sager om blandt andet ferie, overtid og afregningsprincippet.

Undervejs har der været ført en sag mellem Dansk Erhverv og 3F om, hvorvidt overtidsdøgnvagter skal honoreres med 24 timer. Her har Dansk Erhverv meddelt, at overarbejde udført som vagtplanlagte døgnvagter skal honoreres med 24 timer, hvis redderne har stået til rådighed hele døgnet. Den afgørelse har betydet, at Region Syddanmark skal genberegne alle medarbejderes krav vedrørende døgnvagter på overtid.

Andre sager har handlet om overførsel af ferie, herunder muligheden for afregning med feriekort, og om de krav til dokumentation, som der kan stilles, hvis et krav skal anerkendes, samt honorering for ekstravagter og størrelsen af afspadseringssaldoen.

En opgørelse fra Region Syddanmark viser, at der ultimo juli var truffet fornyet afgørelse i 112 sager, som i alt har kostet regionen en merudgift på 1,36 mio. kr. – der primært skyldes afgørelsen vedrørende overtidsdøgnvagter. Yderligere ca. 130 sager er sendt til de faglige organisationer, hvorefter der træffes afgørelse i takt med, at de faglige organisationer melder tilbage.

Annonce