Region vil finde løsning på problem med ambulancetransport af kuvøser

Hvordan skal for tidligt fødte børn på Ærø fremover transporteres, og er der behov for at ombygge øens ambulance til at kunne medtage kuvøser? De spørgsmål er regionens embedsmænd blevet bedt om at give svar på, når regionens Præhospitaludvalg mødes den 8. februar 2016.

Problematikken omkring transport af for tidligt fødte børn på Ærø opstod i september 2015, da BIOS overtog ambulancekørslen på Fyn og øerne. I de nye standardambulancer kan kuvøsen ikke spændes fast på forskriftsmæssig vis uden et særligt stel.

”Det er et følsomt emne, når vi har med børn og babyer at gøre. Det kan man også se på alle de artikler og læserbreve, der har været om kuvøsetransport på Ærø. Derfor har udvalget bedt forvaltningen om at arbejde videre på at finde en løsning, som alle parter forhåbentlig kan være tilfredse med”, fortæller Thyge Nielsen (V), der er formand for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark.

Der har ikke været brug for kuvøsetransport på Ærø i de seneste fem år, og antallet af hjemmefødsler på øen ligger i intervallet mellem 9 og 16 om året.

”I akutte tilfælde er der mulighed for at rekvirere akuthelikopteren eller en babyambulance fra OUH i Odense, og vi opfordrer alle kvinder med udsigt til risikofødsel, eller som føler sig utrygge, til at føde i Svendborg eller Odense”, siger udvalgsformanden.

Nuværende ordning er lægefagligt forsvarlig

Udvalget fik på det seneste møde oplyst, at der foreligger en lægefaglig vurdering fra både OUH, akuthelikopteren og regionens præhospitale chef, der konkluderer, at det er fuldt forsvarligt at køre videre med de nuværende alternativer til transport af for tidligt fødte børn og deres mødre.

Ombygning af ambulancen vil koste omkring 200.000 kr. til anskaffelse af en båre og platform til kuvøsen, så den kan fastgøres og transporteres forsvarligt i Ærø-ambulancen. Der kan også blive tale om indkøb af en anden kuvøse.

”Jeg forventer, at vi kan behandle oplægget på næste udvalgsmøde og beslutte os for, hvilken løsning vi vil indstille til regionsrådet”, siger Thyge Nielsen, der understreger, at der fortsat ikke er truffet nogen beslutning i sagen.

Annonce