Dansk Folkeparti vil lade Forsvaret overtage akutlægehelikopterne

Arkivfoto: Gert Ellegaard

I forbindelse med en kommende sundhedsreform foreslår Dansk Folkeparti, at Danske Regioners akutlægehelikoptere overgår til Forsvaret. Dermed vil der kunne skabes en samlet helikoptertjeneste, som omfatter redningshelikoptere og akutlægehelikoptere. Partiet vurderer, at det vil give en årlig besparelse på et tocifret millionbeløb gennem synergieffekter.

Dansk Folkepartis forslag er, at de snart fire akutlægehelikoptere underlægges Forsvarets SAR-tjeneste.

I den forbindelse vil regionernes AMK-vagtcentraler også skulle overlade disponeringen af akutlægehelikopterne til Forsvarets JRCC (Joint Rescue Coordination Centre), der i forvejen leder den danske eftersøgnings- og redningstjeneste.

Akutlægebiler skal rykke ud i dårligt vejr

Partiet forslår desuden, at en sundhedsreform skal omfatte overvejelser om, hvorvidt attraktive stillinger i redningshelikopterberedskabet kan benyttes som led i lægerekruttering til områder med lægemangel.

En sammenlægning skal endvidere åbne op for, at akutlægebiler og akutlægehelikoptere placeres samme sted, hvorved brugen af lægefaglig ekspertise kan optimeres. Hvis en akutlægehelikopter ikke kan flyve p.g.a. dårligt vejr eller tekniske problemer, kan akutlægebilen således benyttes i stedet.

Ved en sammenlægning vil akutlægehelikopterne ifølge Dansk Folkeparti kunne bruge Forsvarets landingspladser, hvilket vil spare 20-30 mio. kr. i forhold til de anlægsudgifter, som Danske Regioner forudsætter. Samtidig kan f.eks. regionernes helikopter-styregruppe nedlægges.

Annonce