Præhospital

Akutlægehelikopterne havde færre flyvninger

De fire danske akutlægehelikoptere havde i 2022 i alt 4.511 flyvninger. Det er et fald på omkring 5 pct. i forhold til året før, og helikopterne er dermed nu nede på godt 12 flyvninger om dagen. Omkring en tredjedel af flyvningerne afmeldes inden ankomst, men 2.266 patienter blev i 2022 fløjet med akutlægehelikopter til hospitalet.

Præhospital

Fransk operatør skal alligevel ikke drive de danske akutlægehelikoptere

Det bliver alligevel ikke franske SAF Helicopteres, som skal drive de fire danske akutlægehelikoptere. Selskabet vandt ellers i første omgang regionernes udbud af opgaven, men efter et kaotisk forløb, hvor udbuddet flere gange måtte gå om, har regionerne nu valgt at tildele opgaven til den nuværende operatør, Norsk Luftambulanse. Men dermed går regionerne tilsyneladende også glip af en millionbesparelse.

Præhospital

Antallet af flyvninger med akutlægehelikoptere har fundet et naturligt leje

Sidste år blev der 4.768 gange sendt bud efter Danmarks fire akutlægehelikoptere. Det er 96 flere flyvninger end i 2020. Dermed tyder meget på, at det årlige antal flyvninger i den forholdsvis nye akutlægehelikoptertjeneste nu har fundet et naturligt leje. 2.329 gange fløj helikopterne patienter på hospitalet, og i 42 pct. af tilfældene var der tale om patienter med hjerte-/karsygdomme.

Præhospital

Ny ordning med rådighedsvagter styrker lægehelikopterne i sommermånederne

I sommermånederne topper flyvningerne for landets akutlægehelikoptere, og især de to sydlige akutlægehelikoptere er i disse måneder belastede. Men regionerne vurderer, at der er tilstrækkelig personalekapacitet – blandt andet takket være en ny ordning med rådighedsvagter for akutlægerne, som kan aktiveres, når arbejdsbelastningen overskrider flyvehviletidsbestemmelserne.

Præhospital

Akutlægehelikoptere sendes i udbud for tredje gang

De danske regioner har ikke det store held med udbud på det præhospitale område i øjeblikket. De seneste måneder har regionerne tabt to sager i Klagenævnet for Udbud, og udsigten til at tabe en tredje sag får nu regionerne til at annullere det seneste udbud af akutlægehelikopterne, efter at den norske byder har klaget over, at et fransk selskab vandt. Det bliver så tredje forsøg på at gennemføre udbuddet.

Præhospital

Akutlægehelikoptere slog rekord i 2020

Næsten 4.700 gange var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne i 2020. Det er en stigning på godt 10 pct. i forhold til året før – og det største antal flyvninger i akutlægehelikopternes historie. Det skete på trods af de logistiske udfordringer, som COVID-19-nedlukningen af samfundet og landets grænser forårsagede.