Præhospital

Nordjylland får Danmarks 4. akutlægehelikopter

Den landsdækkende ordning med akutlægehelikoptere bliver udvidet, så de nuværende helikoptere i Skive, Billund og Ringsted suppleres med en ny helikopter, som får base i Nordjylland. Prisen bliver 45 mio. kr. om året, men helikopteren skal i udbud – og derfor ventes den først i drift fra 1. januar 2019.

Præhospital

Nu kan redningshelikoptere koordinere landinger på Rigshospitalet

Hvert minut tæller, når alvorligt tilskadekomne mennesker transporteres på tværs af Danmark for at lande på Rigshospitalets helikopterlandingsplads, også kaldet Helipad. Som noget nyt kan beredskabernes helikopterpiloter koordinere deres indflyvning og afsætning af patienter via radionettet SINE, og det sikrer hurtigere hjælp til de hårdt sårede patienter – især ved større ulykker, hvor flere patienter skal flyves til Rigshospitalet på samme tid.

Præhospital

Patienterne er godt tilfredse med akutlægehelikopterne

Patienter, der har haft brug for akutlægehelikopteren, er for første gang blevet spurgt om deres oplevelse. Brugerundersøgelsen tegner et billede af yderst tilfredse patienter. Langt de fleste patienter oplever således, at helikopterlægen og den øvrige besætning udfører den akutte hjælp på en rolig og meget kompetent måde, der betyder, at de føler sig trygge trods de ofte livstruende omstændigheder.

Præhospital

Præhospital millionpulje giver ikke styrkelse af beredskabet

Selv om der på finansloven for 2016 blev afsat 20 mio. kr. til at styrke det præhospitale beredskab i yderområderne, så kommer borgerne ikke til at opleve et styrket beredskab. Sundhedsministeren har nemlig valgt at fordele pengene til to eksisterende akutlægebiler, der altså blot videreføres som hidtil. Yderligere 1,5 mio. kr. går til akuthjælperordningerne i de fem regioner.

Præhospital

Landsretten: Regioners valg af lægehelikopterleverandør var ulovligt

De danske regioner overtrådte udbudslovgivningen, da de i 2013 indgik kontrakt med Norsk Luftambulanse om drift af de tre danske akutlægehelikoptere. Det har Østre Landsret afgjort i en sag, som havde baggrund i en klage fra det svenske firma Scandinavian MediCopter. Afgørelsen får ikke indflydelse på helikopternes drift, men Scandinavian MediCopter vil kunne kræve erstatning.