Enigt Folketing støtter op om nye regler for private ambulancer

Arkivfoto: Eimo Berg

I dag skal Folketinget 2. behandle et lovforslag, som blandt andet vil skærpe reglerne for de ambulancer, som ikke indgår i regionernes officielle beredskab. Og alt tyder på, at det bliver et enigt Folketing, som vil støtte op om lovforslaget. Samtidig fortæller en af de centrale uddannelsesinstitutioner, at de private operatører sagtens kan få pladser på behandleruddannelsen.

Det nye lovforslag indebærer, at der fremover vil gælde samme regler for ambulancers bemanding og udstyr – uanset om ambulancerne indgår i det officielle beredskab i regionerne eller anvendes ved f.eks. sportsstævner. Samtidig skal ”ambulance” gøres til en beskyttet betegnelse, som kun må anvendes, hvis mandskab og køretøj lever op til kravene.

Udover nye regler for ambulancerne indeholder lovforslaget også en række andre ændringer af sundhedsloven, og der tegner sig et bredt flertal for lovforslaget. Ved 1. behandlingen i Folketinget før årsskiftet udtrykte ordførerne fra samtlige partier således deres opbakning, og samme billede tegner sig, efter at forslaget nu har været behandlet i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Indstiller forslaget til vedtagelse

Det er således et enigt udvalg, som indstiller lovforslaget til vedtagelse. Det er dog kun Dansk Folkeparti, som i udvalgets betænkning om lovforslaget uddyber partiets holdning:

”Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget ønsker en befolkning, som trygt og sikkert kan overvære begivenheder som koncerter, racerløb, hestesport m.m. og samtidig vide sig sikker på, at hvis der står en ambulance på pladsen, så lever den også op til de krav, som sikrer den bedste redning, hvis man kommer i fare. Derfor støtter DF forslaget om, at både uddannelse af reddere og det inventar, en ambulance skal indeholde, er det samme som i det præhospitale beredskab. Herudover skal ministeren naturligvis sørge for, at der er uddannelsespladser nok, så der ikke er mangel på reddere”.

Netop spørgsmålet om uddannelsespladser har været et gennemgående tema i de høringssvar, som en række mindre ambulanceoperatører har afgivet. Operatørerne peger alle på, at det kan være svært for dem at give deres medarbejdere den krævede uddannelse som ambulanceassistenter og ambulancebehandlere, fordi der ikke er ledige pladser på uddannelserne.

Afviser mangel på uddannelsespladser

Den kritik vækker imidlertid undren hos Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) på Herlev Hospital. Siden 2008 har CAMES nemlig afholdt ambulancebehandleruddannelsen i Østdanmark, og på de minimum to kurser om året har der været ledige pladser, fortæller overlæge og sektionsleder Anne Lippert fra CAMES, som tilføjer, at der også er ledige pladser i år.

”Det er til enhver tid muligt at forespørge om pris, optagelsesvilkår samt plads på uddannelsen. Hvis der ikke er plads på førstkommende kursus, vil der ofte være på det efterfølgende. For alle kursister, om de kommer fra store eller små virksomheder, eller som privatpersoner, gælder dog, at man kun kan blive optaget på uddannelsen, hvis man opfylder de i bekendtgørelsen stillede optagelseskrav”, oplyser Anne Lippert.

Efter 2. behandlingen i dag skal lovforslaget fortsat 3. behandles af Folketinget. Det sker den 11. februar 2016.

Annonce