Præhospital

Minister: Pengemangel forhindrer redderes adgang til det fælles medicinkort

Det er en god idé at lade ambulanceredderne få adgang til sundhedsdata i det fælles medicinkort og CAVE-databasen om allergier. Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde. Men samtidig slår ministeren fast, at der ikke er afsat penge til de ændringer af systemerne, som vil være nødvendige. Ministeren vil dog gerne forhandle med Folketingets partier om finansiering.

Præhospital

Regioner: Over halvdelen af ambulancekørslen er snart hjemtaget

I februar 2024 hjemtager Region Sjælland – som den sidste af de fem regioner – en del af den regionale ambulancedrift. Hos Danske Regioner vurderer man, at det derefter vil være 60 pct. af landets ambulancedrift, som varetages af regionerne selv. De øvrige 40 pct. vil blive varetaget af private operatører. Ifølge regionerne styrker hjemtagningen samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen.

Præhospital

Vil give ambulancereddere adgang til flere sundhedsdata

Liberal Alliance har fremsat et nyt beslutningsforslag i Folketinget, som skal give autoriserede ambulancebehandlere og paramedicinere adgang til sundhedsdata i form af Fælles Medicinkort og oplysninger om allergier (CAVE). Ifølge forslaget har en række andre faggrupper indenfor sundhedsvæsenet adgang til disse data, men det har ambulanceredderne ikke.

Præhospital

Penge til ekstra ambulancer er strandet hos Sundhedsstyrelsen

Et millionbeløb, der skulle styrke det præhospitale beredskab, er strandet hos Sundhedsstyrelsen. Politikerne indgik ellers i maj en aftale om en ny pulje, der skulle styrke beredskabet med 5-10 ekstra ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler. Men på 5. måned arbejder Sundhedsstyrelsen fortsat på at opstille kriterier for fordelingen af pengene.

Præhospital

Ambulancereddere skal fremover tjekke genoplivningsønsker i register

Fremover vil danskere, der er over 60 år, kunne fravælge at blive forsøgt genoplivet i tilfælde af hjertestop. Det lægger regeringen i hvert fald op til i et nyt lovforslag. Fravalget af genoplivning skal registreres i et nyt, centralt register, som AMK-vagtcentralerne og ambulancereddere får adgang til. Ambulanceredderne vil få pligt til at følge borgerens ønske om fravalg af genoplivningsforsøg.

Præhospital

Ny ordning med rådighedsvagter styrker lægehelikopterne i sommermånederne

I sommermånederne topper flyvningerne for landets akutlægehelikoptere, og især de to sydlige akutlægehelikoptere er i disse måneder belastede. Men regionerne vurderer, at der er tilstrækkelig personalekapacitet – blandt andet takket være en ny ordning med rådighedsvagter for akutlægerne, som kan aktiveres, når arbejdsbelastningen overskrider flyvehviletidsbestemmelserne.

Præhospital

Taskforce er snart klar med rapport om 112-akutsystemet

Sundhedsministeriets taskforce, der skal finde løsninger på problemerne hos landets AMK-vagtcentraler, er snart klar med sin rapport. Taskforcen har afholdt fire møder, og nu er den ved at færdiggøre et antal anbefalinger, der vil blive offentliggjort inden sommerferien. Her vil der bl.a. være fokus på, hvordan fremtidige spidsbelastningsperioder skal håndteres.

Præhospital

Sundhedsreform: Gammel vin på nye flasker

Tirsdag præsenterede regeringen sit udspil til en sundhedsreform, som regeringen selv beskriver som en ny og mere ambitiøs retning. På det præhospitale område er reformen dog hverken særligt ny eller særligt ambitiøs. Reformen indeholder nemlig kun tre initiativer, og alle tre er identiske med initiativer, som regeringen præsenterede i et andet udspil i oktober 2021.

Præhospital

Læs sundhedsministerens tale fra samråd om 112-problemer

I sidste uge var sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kaldt i samråd i Folketinget om de store problemer på Region Hovedstadens AMK-vagtcentral. På samrådet understregede ministeren, at han ser med stor alvor på situationen på Region Hovedstadens vagtcentral, og at de historier, som er blevet bragt i medierne, har bekymret ham. Her kan du læse hele Magnus Heunickes tale.