Sundhedsminister afviser fælles nødbehandleruddannelse

Der vil ikke blive indført en egentlig nødbehandleruddannelse i Danmark. Det fastslår den fungerende sundhedsminister, Pia Olsen Dyhr, som mener, at de enkelte regioner selv må tilrettelægge deres egne uddannelser til de brandfolk, der skal fungere som nødbehandlere. Dermed bliver nødbehandleruddannelsen ikke reguleret i præhospitalbekendtgørelsen, som det ellers er blevet foreslået.

I dag anvendes begrebet nødbehandler meget bredt om brandfolk eller frivillige, der rykker ud for at yde avanceret førstehjælp, indtil ambulancen når frem. Men nødbehandlernes uddannelse varierer fra ordning til ordning, og det har ført til forslag om, at der indføres en egentlig nødbehandleruddannelse, der f.eks. ligesom ambulanceassistent og -behandleruddannelsen kunne reguleres i præhospitalbekendtgørelsen.

Det afviser fungerende sundhedsminister Pia Olsen Dyhr (SF) imidlertid.

”Det er vigtigt, at nødbehandlerne i de forskellige ordninger får en uddannelse i de kompetencer, som regionen ønsker at benytte i ordningen. Dette vil være forskelligt afhængigt af, hvorvidt der er tale om nødbehandlere rekrutteret fra redningsberedskabets personale eller om frivillige. Ligesom der kan være forskel på, hvilke opgaver de enkelte regioner ønsker varetaget af nødbehandlerne. Det er regionens opgave at sikre sig, at de nødbehandlere, man lader indgå i den præhospitale indsats, har den fornødne uddannelse til at varetage opgaven. Jeg har derfor ikke på nuværende tidspunkt planer om at fastsætte bestemmelser om uddannelse af nødbehandlere”, skriver Pia Olsen Dyhr i et svar til Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre, der havde rejst spørgsmålet.

Kristian Pihl Lorentzen havde også bedt sundhedsministeren om at tage stilling til nødbehandlerenheden i Karup, der i praksis ikke længere anvendes af Region Midtjyllands AMK-vagtcentral. Men det vil ministeren ikke blande sig i. ”Det er de enkelte regioners opgave at planlægge den præhospitale indsats i regionen, herunder anvendelsen af supplerende hjælp, under hensyntagen til lokale behov”, konstaterer hun blot.

Annonce