Færre klager over Falcks ambulancer – trods flere kørsler

I 2006 modtog Falck 48 klager over ambulancernes akutte kørsler. Det er et fald fra 55 i 2005. Samtidig steg antallet af kørte ture fra 312.150 til 323.077. Antallet af klager svarer dermed til 0,149 promille eller til én klage pr. 6.370 ture. Hovedparten af årsagerne til klagerne er mandskabets adfærd og behandling, hvilket er en ændring i forhold til 2003, hvor der var flere klager vedrørende telefonventetid og samlet responstid.

Geografisk er der ingen særlige tendenser – dog har de daværende Vestsjællands, Ribe og Nordjyllands amter ikke haft en eneste klage i 2006. Da klageantallet er meget lille set i forhold til det samlede antal kørsler kan udsvingene statistisk set være præget af tilfældigheder, og det er derfor umuligt at sige noget om udviklingen fra år til år.

Trods den gode udvikling fastholder Falck et stærkt fokus på antallet af klager. “I samfundet som helhed er der dog en generel tendens til, at borgere og kunder klager hurtigere og over mindre ting end tidligere. Det ses både i sundhedssektoren, den offentlige forvaltning og i forskellige klage- og ankenævn, ligesom det offentlige har gjort en god indsats for at gøre borgerne opmærksomme på deres klagemuligheder. Set i det perspektiv er, er det yderst tilfredsstillende, at antallet af klager over Falck ligger på et meget lavt niveau”, siger Falcks vicedirektør, Ole Qvist Pedersen.

I lighed med tidligere år har Falck sammenlignet udviklingen i klagerne over ambulancetjenesten med klager over sammenlignelige tjenester og ydelser indenfor politiet og sundhedsvæsenet. Klagerne for 2006 er endnu ikke registreret, hvorfor det kun er tallene fra 2005, der fremgår. I 2005 var der i alt 934 klager over politiet, sammenfattet af adfærdsklager over politiet og straffesager mod politipersonale. Ligeledes modtag Patientklagenævnet i 2005 i alt 3.312 nye sager vedrørende sundhedsvæsnet – en stigning på 6,7 procent, og det højeste antal klager i ti år.

Korpslæge Sven Trautner fra Falck oplyser, at Patientklagenævnet i 2006 har rejst fem sager vedrørende ambulancebehandlere. Patientklagenævnet har afgjort en enkelt sag i 2006. Nævnet opgør ikke, hvor ambulancebehandlerne er ansat, og det fremgår således ikke, om sagerne vedrører ambulancebehandlere i Falck.

Annonce