Falck frikendt for erstatningsansvar

Arkivfoto: Per Johansen

Selv om der gik 18 minutter inden en ambulance nåede frem til en kvinde med hjertestop, kan Falck ikke pålægges et juridisk eller økonomisk ansvar for kvindens død. I en principsag om ambulancernes responstider har byretten i Randers afgjort, at kvindens mand, Allan Jensen, ikke kan få erstatning for tab af forsøger.

Sagen stammer fra marts 1997, og ambulancen blev den pågældende dag forsinket fordi to reddere havde taget sig en uanmeldt kaffepause på Randers Centralsygehus, efter at de havde indbragt et trafikoffer. Falcks vagtcentral var uden kontakt med redderne i det tidsrum, hvor Allan Jensen flere gange rykkede for en ambulance. Det har efterfølgende resulteret i skriftlige advarsler til redderne, ligesom vagtcentralen i Randers af Århus Amt fik en kraftig påtale for sin rolle i sagen.

Retten lægger imidlertid afgørende vægt på Falcks aftale med Århus Amt om, at en ambulance skal nå frem indenfor 8,1 minut i gennemsnit. At enkelte udrykninger tager over 20 minutter er ikke i strid med aftalen, blot gennemsnittet holdes. Falck får dog ikke ret i korpsets påstand om, at Falcks ansvar alene skal vurderes ud fra de fastsatte gennemsnitlige responstider. Dommen siger nemlig, at Falcks gennemsnitlige responstider ikke udelukker et konkret ansvar. Det har imidlertid ikke været tilfældet i denne sag.

Annonce