Præhospital

Utroligt hurtige ambulancer i København…

Frem til Region Hovedstaden den 1. september 2009 lancerede en ny struktur for akutberedskabet, havde Københavns Brandvæsen formentlig de bedste ambulance-udrykningstider i Europa. I gennemsnit gik der i 2008 således kun 5,19 minutter fra brandvæsenet modtog en alarm og til ambulancen var fremme hos patienten. Udrykningstiderne var endda så lave, at Region Hovedstaden i en ny redegørelse for det hårdt kritiserede akutberedskab tilsyneladende finder dem utrolige. I hvert fald fastslår regionen fejlagtigt, at det slet ikke kan være de gennemsnitlige responstider. 

Præhospital

Regionsrådsformand: Der har været startproblemer

Der har været startproblemer med den nye dimensionering og organisering af ambulanceberedskabet i Region Hovedstaden. Det erkender regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S), der dog ikke umiddelbart har planer om at foretage ændringer i beredskabet. Regionen vil muligvis udarbejde en redegørelse, men selv om Københavns overborgmester, Ritt Bjerregaard, også har bedt om en sådan redegørelse, så skal hun ikke vente at få den fra regionen – ifølge Vibeke Storm Rasmussen må Ritt Bjerregaard læse en eventuel redegørelse på regionens hjemmeside som alle andre.

Præhospital

Talrige eksempler på alvorlige ambulanceproblemer i Region Hovedstaden

Akutte udrykninger, som er 15 minutter gamle, inden en ambulance overhovedet sendes afsted. Responstider på over 30 minutter på kørsel 1 i København. Ambulancer, der kører tværs gennem København med udrykning til akut syge patienter. En vagtcentral, der er over 5 minutter om at svare på opkald fra ambulancerne. Reddere, der kører 12 timer i træk uden pauser. Talrige eksempler fra de reddere, som bemander ambulancerne i Region Hovedstaden, viser, at det akutte beredskab i øjeblikket er præget af kaos.

Præhospital

Politisk uro om forsinkede ambulancer i Region Hovedstaden

Ifølge Region Hovedstaden har overgangen til en ny vagtcentral og til en ny dimensionering af regionens ambulanceberedskab givet travlhed, men ikke ført til længere ventetid på ambulancerne. Den udmelding har en række af de reddere, som bemander ambulancerne, imidlertid svært ved at genkende – de oplever meget lange responstider på akutte udrykninger. Et stigende antal meldinger om forsinkede ambulancer får nu også Socialdemokraterne – der stemte for den nye dimensionering – på banen. De mener nu, at beredskabet kan være underdimensioneret og ønsker en redegørelse fra regionen.

Præhospital

FOA: Farvel til verdens bedste ambulanceberedskab

I dag er antallet af ambulancer i København faldet drastisk. Det skyldes den udbudsrunde, hvor politikerne i Region Hovedstaden besluttede at reducere antallet af ambulancer, og den beslutning vil få konsekvenser for ambulancernes responstid. Det mener Reiner Burgwald, der er sektorformand i FOA: “I dag er en historisk dag – det er nemlig dagen, hvor københavnerne ikke længere bor i den by, hvor ambulancerne har verdens hurtigste responstid”.

Præhospital

Travl første dag i Region Hovedstaden – to ekstra ambulanceberedskaber indsat

I dag trådte den nye dimensionering og organisering af det præhospitale beredskab i Region Hovedstaden i kraft. Og det er blevet en travl dag for både ambulancereddere og personalet på regionens nye vagtcentral, hvor der indtil kl. 18 er disponeret 400 akutte udrykninger og 150 liggende sygetransporter. De akutte ambulanceudrykninger er afviklet uden ekstra ventetid, mens der har været ventetid på de ikke-akutte ture, og derfor er der nu blevet indsat to ekstra ambulanceberedskaber. De vil i første omgang være i drift indtil fredag, hvor regionen træffer beslutning om, hvorvidt kontrakternes muligheder for permanente tilkøb af beredskaber skal udnyttes – og om der i givet fald skal ske tilkøb af ambulancer eller sygetransportvogne.