Reddere og region sår tvivl om troværdigheden af hård ambulancekritik

Det var en stærkt kritisk og forurettet Janni Jacobsen, som mandag angreb Falck og Region Midtjylland, efter at der var blevet gennemført et vagtskifte på den ambulance, som transporterede Janni Jacobsens 3-årige datter til sygehuset. Ifølge Janni Jacobsen bragte vagtskiftet hendes datters helbred i fare. Men en ny redegørelse fra Region Midtjylland sår tvivl om troværdigheden af kritikken. Ifølge Region Midtjylland og redderne på ambulancen var det nemlig efter aftale med Janni Jacobsen, at vagtskiftet blev gennemført. Og det var også efter aftale mellem vagtcentralen og Janni Jacobsen, at ambulancen ikke kørte med udrykning.

Janni Jacobsen har rettet kritik mod såvel vagtskiftet som reddernes afvisning af at køre med udrykning. Men ifølge Region Midtjylland ser forløbet omkring den kritiserede ambulancetur den 22. august 2012 således ud:

  • Kl. 18.31: Janni Jacobsens opkald til politiets alarmcentral viderestilles til Region Midtjyllands AMK-vagtcentral.
  • Kl. 18.33: Efter aftale med Janni Jacobsen og på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering på AMK-vagtcentralen afsendes en hastende ambulancekørsel uden udrykning (B-kørsel).
  • Kl. 18.42: Ambulancen er fremme på adressen i Tranbjerg. Efter ankomsten fortæller Janni Jacobsen, at pigen er epileptisk, og at hun ret ofte har anfald, samt at de nogle gange kan håndtere det i hjemmet uden indlæggelse. Redderne anbefaler, at barnet skal med til hospitalet, og Janni Jacobsen gør klar til afgang og finder børnestole, og imens går den ene redder ind i stuen og taler/leger lidt med pigen og hendes storesøster (oplyst af redderne). Efter 12 minutter er ambulancen klar til at forlade adressen.
  • Kl. 18.54: Ambulancen kører fra adressen uden udrykning. Turen foregår ifølge ambulanceredderne stille og roligt. Redderne spørger Janni Jacobsen om lov til at gennemføre et vagtskifte. Hun giver ifølge redderne sin accept. Efterfølgende kontaktes AMK-vagtcentralen, som spørger til situationen ombord og får oplyst, at det er stille og roligt, hvorefter det accepteres, at der gennemføres vagtskifte.
  • Kl. 19.01: Ambulancen ankommer til Falck-stationen i Højbjerg. De nye ambulancereddere står klar udenfor, og information om patienten videregives til de nye reddere, inden kørslen fortsættes.
  • Kl. 19.05: Ambulancen kører fra Falck-stationen uden udrykning. Den videre kørsel til Skejby forløber ifølge redderne stille og roligt.
  • Kl. 19.25: Ambulancen er fremme på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Ambulanceredderne har ifølge Region Midtjylland også forklaret, at pigen undervejs er vågen, men lidt træt, og at der er godt kontakt med pigen under kørslen. Desuden har de understreget, at der er en rolig og afslappet stemning samt at de ikke undervejs finder anledning til at ændre kørselsformen eller kontakte en akutlægebil. Desuden har Aarhus Universitetshospital oplyst, at pigen ikke fik forværret sin sygdomstilstand på grund af ambulanceturen.

I redegørelsen fortæller Region Midtjylland, at der aldrig foretages vagtskifte på hastende ambulanceture med udrykning (A-kørsler), men at der efter AMK-vagtcentralens godkendelse kan ske vagtskifte på ture uden udrykning. Fordelen ved den form for vagtskifte er, at ambulancen vil være klar til en ny udrykning umiddelbart efter afslutningen af den igangværende tur. Alternativet ville i den konkrete sag have været, at ambulancen skulle være kørt fra Skejby til Højbjerg for at gennemføre vagtskiftet, og dermed ville ambulancen være ude af drift i en periode – hvilket ville svække det samlede beredskab. At have friske reddere på ambulancen reducerer desuden risikoen for fejl og ulykker.

Janni Jacobsen er blevet inviteret til en samtale med Region Midtjylland i morgen.

Annonce