Falck-chef skal stå i spidsen for Region Midtjyllands nye ambulancetjeneste

Jan Kjær Madsen. Foto: Lone Bolther Rubin

Region Midtjylland skal fra starten af 2021 stå for driften af i alt 21 ambulancer og 10 akutlægebiler. Som ny ambulancechef har regionen nu ansat den 48-årige Jan Kjær Madsen, der de seneste 10 år har arbejdet i Falck – først som stationsleder og siden områdeleder for 155 reddere i Randers og på Djursland.

Som ny ambulancechef skal Jan Kjær Madsen indgå i den samlede afdelingsledelse for Region Midtjyllands regionale driftsorganisation. Han får dermed en unik mulighed for at være med til at sætte den strategiske retning for udvikling af ambulancer og akutlægebiler i Midtjylland.

Jan Kjær Madsen er uddannet agronom og har arbejdet med både rådgivning, fagpolitik og ledelse i SEGES, det tidligere Dansk Landbrugsrådgivning. De seneste 10 år har han arbejdet i Falck, først som stationsleder og siden områdeleder for 155 reddere i Randers og på Djursland.

Erfaring med forandringsprocesser

Direktøren for Præhospitalet i Region Midtjylland, Henning Voss, glæder sig til at få en ny erfaren leder med stor brancheindsigt med ombord til udvikling af den regionale driftsorganisation:

”Med Jan Kjær Madsen får vi en strategisk stærk og visionær leder med indgående kendskab til netop ambulancetjenesten. Jan har desuden stor interesse i og erfaring med at lede forandringsprocesser og sikre god kommunikation med medarbejderne, både når det drejer sig om større strategiske ændringer som nu og når det gælder den løbende implementering af f.eks. ny behandlings- og undersøgelsesmetoder i ambulancerne”.

Jan Kjær Madsen er klar til at tage fat og ser frem til samarbejdet med de øvrige ledere og medarbejdere i Præhospitalet:

”Jeg glæder mig til at være med til at udvikle og konsolidere driften af de regionale ambulancer og akutlægebiler. En af de første store opgaver bliver at ansætte et par hundrede medarbejdere, der skal være rygraden i ambulancetjenesten og sikre hurtig og professionel hjælp til borgerne. Jeg er meget bevidst om, at medarbejderne er hovednøglen til succes og vil sammen med den øvrige ledelse lægge stor vægt på at skabe gode rammer og en kultur, der understøtter medarbejdernes engagement, trivsel og faglige udvikling”.

Jan Kjær Madsen er 48 år og bor i Hornslet på en ejendom, hvor fritiden blandt andet går med skovarbejde og naturpleje. Han er byrådsmedlem i Syddjurs Kommune for Radikale Venstre, hvor han sidder i kommunens økonomiudvalg og udvalget for bæredygtig udvikling.

Annonce