Region retter kritik mod reddere efter ambulanceforvirring på landevejen

Det er beklageligt, at to ambulancereddere fra Falck tilsyneladende blev usikre på, hvilket sygehus en patient skulle køres til, da de tidligere på måneden rykkede ud til en vestjysk patient. Sådan lyder vurderingen fra Region Midtjylland, der blandt andet kritiserer redderne for at have holdt stille i seks minutter, mens de forsøgte at få afklaret, hvilket sygehus, som de skulle køre til.

Det var Lone Andersen fra Tarm i Vestjylland, som i forrige uge i et læserbrev beskrev det, som hun selv betegnede som en besynderlig oplevelse, da hun i en ambulance ledsagede sin datter til sygehuset.

Familien bor kun tre kilometer fra regionsgrænsen mod syd, og Esbjerg Sygehus er 10 km. nærmere for dem end Herning Sygehus. Samme dag havde datteren endvidere været til undersøgelse på Esbjerg Sygehus. Men datteren endte alligevel med at blive bragt til sygehuset i Herning.

Situationen var ikke livstruende

Ifølge en redegørelse fra Region Midtjylland vurderede den sundhedsfaglig visitator på AMK-vagtcentralen i den konkrete sag, at der var tale om en hastende, men ikke livstruende situation (hastegrad B). Der blev derfor bestilt en ambulance uden udrykning til adressen, og den var fremme efter 18 minutter (kl. 21.53).

Kl. 22.06 kørte ambulancen fra adressen i retning mod Esbjerg, da ambulanceredderne ville imødekomme patientens ønske om at blive kørt til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, der samtidig er nærmeste akutmodtagelse fra adressen. Redderne kontaktede AMK-vagtcentralen og meddelte dette. Men AMK-vagtcentralen oplyste redderne om, at patienten ifølge Region Midtjyllands visitationsretningslinjer skulle køres til nærmeste akuthospital inden for regionen, når der ikke var tale om en livstruende eller muligt livstruende situation. I dette tilfælde var det Regionshospitalet i Herning. ”Der afviges kun fra dette i tilfælde, hvor en læge har visiteret patienten til et andet hospital”, oplyser regionen.

Ambulancen kontaktede derefter hospitalsvisitationerne på hospitalerne i Esbjerg og Herning, og da den havde kørt få kilometer fra optageadressen, holdt den stille i seks minutter (fra kl. 22.12 til kl. 22.18). Herefter vendte den om og kørte mod Regionshospitalet Herning.

Lignende situationer skal undgås

”Dette forløb er dybt beklagelig. Hvis ambulancepersonalet er i tvivl om hvilket hospital, der skal køres til, skal de rette henvendelse til AMK-vagtcentralen. Herfra kan de få AMK-lægens afgørelse. I sådanne situationer skal ambulancepersonalet ikke holde stille, men påbegynde kørsel i retning mod det akuthospital, der fremgår af visitationsretningslinjerne. Det er beklageligt, at der er gået tid med at finde ud af dette undervejs. Det er AMK-vagtcentralen, der visiterer. I dette tilfælde har redderne ikke fulgt retningslinjerne. Og Præhospitalet vil på baggrund af sagens forløb drøfte procedurerne med ambulanceentreprenøren og øvrige samarbejdsparter med henblik på at undgå lignende situationer i fremtiden”, skriver regionen i redegørelsen.

Annonce