Danskere, hollændere og finner vil byde på ambulancerne i Region Midtjylland

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Private virksomheder med udgangspunkt i Danmark, Holland og Finland står klar til at byde på ambulancekørslen i Region Midtjylland. Virksomhederne er blevet prækvalificeret til at byde på de fem delaftaler, som Region Midtjyllands ambulanceudbud er opdelt i. De har nu godt en måned til at afgive egentlige tilbud.

Region Midtjylland indledte i februar et omfattende udbud af ambulancekørsel og liggende sygetransport.

Inden den 9. marts 2020 skulle interesserede virksomheder ansøge om prækvalifikation. De prækvalificerede virksomheder har nu frist til 14. april 2020 til at afgive tilbud, hvorefter der gennemføres en første runde forhandlinger. Senest den 3. juni 2020 skal virksomhederne afgive et revideret tilbud, der efterfølges af endnu en forhandlingsrunde. Derefter skal det endelige tilbud afgives den 26. juni 2020, og i august/september 2020 tager regionen stilling til tilbuddene. De nye kontrakter vil have driftsstart den 1. december 2021.

Udbuddet er opdelt i fem delaftaler, hvor opgaven omfatter tilvejebringelse af et antal bemandede ambulancer (“beredskaber”) og et antal bemandede køretøjer til liggende sygetransport (“enheder”):

 • Delaftale 1 Horsens (10 beredskaber og 2 enheder)
 • Delaftale 2 Randers/Djursland (11 beredskaber og 3 enheder)
 • Delaftale 3 Holstebro/Viborg (16 beredskaber og 4 enheder)
 • Delaftale 4 Herning (10 beredskaber og 4 enheder)
 • Delaftale 5 Liggende sygetransport Øst (9 enheder)

En tilbudsgiver kan maksimalt tildeles fire ud af fem delaftaler.

Region overtager selv en del opgaver

For at fremme konkurrencen vil Region Midtjylland selv stå for en række opgaver, som derfor ikke er omfattet af udbuddet. Det drejer sig om:

 • Det delegerende lægeansvar.
 • Den primære del af efteruddannelsen af personalet.
 • En del af baserne og de fremskudte placeringer.
 • AMK-vagtcentralen.
 • Kommunikationsudstyr, ekskl. telefoner.
 • Defibrillatorer/monitorer.
 • Medicin.
 • Medicinske gasser.

Virksomhederne skal dermed primært stå for:

 • Køretøjer, inkl. dele af udstyret.
 • Bemanding af beredskaberne/enhederne.
 • En del af baserne og de fremskudte placeringer.
 • Uniformering.
 • Øvrige opgaver vedr. ambulancedrift og liggende sygetransport.

Kontraktperiodens start er som nævnt den 1. december 2021. Kontrakten vil som udgangspunkt være uopsigelig for begge parter i kontraktens første fem år, d.v.s. indtil den 30. november 2026. Regionen og virksomhederne kan begge opsige kontrakten med to års varsel, dog tidligst med virkning fra den 1. december 2026. Opsigelse skal ske til udløb af en fem-års periode, d.v.s. tidligst med virkning fra den 1. december 2026, og ellers med virkning fra den 1. december 2031, den 1. december 2036 osv.

De prækvalificerede

Region Midtjylland vil potentielt få tilbud fra tre forskellige virksomhederne – nemlig de tre virksomheder, der er blevet prækvalificerede, men som ikke nødvendigvis vælger at afgive tilbud.

Virksomhederne er danske Falck, der i dag har opgaven i alle delområderne, enten under Falck-navnet eller Responce-navnet. Sidstnævnte ser ud til at forsvinde i Region Midtjylland, hvis Falck vinder udbuddet. Som tidligere omtalt er også hollandske BIOS blevet prækvalificeret. Den sidste prækvalificerede er PreMed med kontor i Fredericia. Dette selskab har Finlands største private ambulanceoperatør, 9Lives, som majoritetsejer.

Annonce