Falck: Glædelig udmelding om lægehelikoptere

Falck hilser beslutningen i amternes sundhedsudvalg om at arbejde for en dansk lægehelikoptertjeneste velkommen. Falck har på forhånd sikret sig, at korpset kan komme i betragtning som operatør, når det besluttes at etablere en dansk lægehelikoptertjeneste. I foråret oprettede Falck sammen med Deutsche Rettungsflugwacht (DRF) et nyt fælles selskab, Dansk Luftambulance A/S.

“Udmeldingen fra amternes sundhedsudvalg er glædelig. De senere års ændringer i sygehusstrukturen betyder, at vi har fået langt flere og bedre behandlingstilbud, men samtidig er resultatet, at størstedelen af de kritisk syge og alvorligt kvæstede skal transporteres over længere afstande. Derfor er det nødvendigt, at vi tager nye midler i brug, så vi hurtigt kan få den kvalificerede lægehjælp frem til livstruede patienter. Og her er helikoptere det bedste redskab”, siger vicedirektør i Falck, Ole Qvist Pedersen, der peger på, at Danmark er et af de eneste lande i Europa uden en lægehelikoptertjeneste.

“Det vil være naturligt, hvis man fra politisk hold kigger i Falcks retning, når man skal finde en entreprenør, der kan løse opgaven. Man strikker ikke en sådan tjeneste sammen på et par dage – der er både det logistiske, det mandskabsmæssige og det materielle at tage højde for – og derfor har vi med det nye selskab sikret os, at vi er på forkant”, siger vicedirektør Ole Qvist Pedersen, Falck.

Han påpeger, at DRF som en af Europas største entreprenører med hensyn til lægehelikoptere og patienttransport i blandt andet Tyskland, Østrig og Italien har mere end 30 års erfaring på området. Falck har tilsvarende stor erfaring inden for “landbaseret” ambulancetjeneste i blandt andet Danmark, Sverige og Polen. “Sagt lidt ubeskedent så er Falck og DRF et meget stærkt team på dette område. At drive en lægehelikoptertjeneste kræver stor erfaring og viden, og sammen med DRF kan vi sikre, at opgaven bliver udført hurtigt og sikkert til gavn for borgerne”, siger Ole Qvist Pedersen.

Annonce