Reddere: Evaluering af lægehelikopterordning rejser nye spørgsmål

En akutlægehelikopter kan indgå som et meningsfuldt supplement til det eksisterende præhospitale beredskab. Det er konklusionen på evalueringen af lægehelikopteren i Ringsted, og den konklusion anerkender 3F, der organiserer størstedelen af de danske ambulancereddere, og Reddernes Udviklingssekretariat. Men de to organisationer mener også, at evalueringen rejser en række spørgsmål.

Evalueringen af lægehelikopteren blev offentliggjort i sidste uge, og den konkluderede, at lægehelikoptere kan indgå som et meningsfuldt supplement til det eksisterende præhospitale beredskab. Samtidig bemærkede forskerne dog også, at det kan være svært at afgøre, hvad man nærmere bestemt får for pengene, når man investerer i en ordning med akutlægehelikopter.

Hos 3F og Reddernes Udviklingssekretariat anerkender man, at lægehelikopteren på meningsfuld vis kan supplere ambulancer og akutlægebiler. Men de to organisationer peger også på, at evalueringen rejser en række nye spørgsmål.

”Da der i forsøgsåret kun er gennemført flyvninger i dagtimerne, kunne det være yderst relevant at få undersøgt, hvor mange gange man stod i en situation, hvor man egentlig på baggrund af disponeringsvejledningen ville have sendt helikopteren, men hvor mørke eller vejrforhold gjorde dette umuligt. Og hvordan påvirkes befolkningens tryghed af, at helikopteren kun kan flyve i dagtimerne?”, spørger Mikkel Andersen, der er konsulent i Reddernes Udviklingssekretariat.

Mikkel Andersen mener imidlertid også, at man burde få belyst, om de 22 mio. kr., som helikopteren koster om året, kunne have været anvendt på anden vis – og med samme positive effekt på befolkningens tryghed. ”For 22 mio. kr. ville man kunne hæve ambulancepersonalets uddannelsesniveau og kompetencer til fordel for borgerne”, siger Mikkel Andersen.

Samtidig påpeger Mikkel Andersen, at Flyvevåbnet i dag har redningshelikoptere i døgnberedskab, og at de helikoptere i modsætning til lægehelikopteren kan flyve under de fleste vejrforhold. ”Set i lyset af den økonomiske situation i Danmark finder 3F, at det ville være interessant at undersøge, om der ville være økonomiske fordele ved i stedet at benytte Forsvarets helikoptere, der også rykker ud til alvorlige ulykker, som for eksempel Præstø-ulykken”, lyder det fra Mikkel Andersen, der også påpeger, at der i et samarbejde mellem Reddernes Udviklingssekretariat og DSI er igangsat en stor undersøgelse af pris og effektivitet af de forskellige komponenter i det præhospitale beredskab. Resultatet ventes at foreligge til efteråret.

Annonce