Falck skal betale bod for manglende ambulancer i Stockholm

I januar i år trådte en ny kontrakt mellem Region Stockholm og Falck i kraft. I kontrakten er kravet, at Falck maksimalt må have en nedetid på 0,5 pct. på de ambulanceberedskaber, som skal leveres. Men i 1. halvår 2019 har den månedlige nedetid ligget på mellem 1,6 og 2,8 pct., og derfor kræver regionen nu en bod på 1,3 mio. kr.

Falcks nedetid i Stockholm indebærer, at ambulancerne i 1. halvår 2019 har været utilgængelige i 1.400 timer, hvor de ellers burde have indgået i beredskabet. Det svarer til, at en enkelt ambulance har været utilgængelig i 58 døgn.

Ifølge Region Stockholm har nedetiden ikke haft betydning for overholdelsen af regionens responstidsmål, ligesom der ikke har været situationer, hvor der manglede ambulancer. Men regionen ser alvorligt på, at Falck ikke har leveret det aftalte beredskab, og det er baggrunden for, at Falck nu afkræves en bod på 1,3 mio. svenske kr.

Heller ikke Falcks konkurrent, Samariten, eller Region Stockholms eget ambulanceselskab, Aisab, formåede at levere det antal driftstimer, som de var forpligtede til. Har var afvigelsen dog ikke stor nok til, at der skal betales bod.

Annonce