Vagtskifte under svensk Falck-udrykning: Patienten døde

Trods intensive genoplivningsforsøg overlevede en svensk patient ikke, da han i juni fik hjertestop. En ambulance fra Falck i Linköping var blevet tilkaldt, men selv om der var tale om akut kørsel med udrykning, valgte ambulancefolkene at køre en omvej for at foretage et vagtskifte på deres station. Vagtskiftet forsinkede hjælpen til patienten med op til 1½ minut.

Alarmen indløb den 5. juni 2012, og den blev visiteret som en såkaldt Prioritet 1-udrykning, der er en udrykning til livstruende sygdom. En ambulance fra Falck i Linköping fik turen, og den befandt sig på daværende tidspunkt lidt nord fra Linköping, hvor den var på vej hjem til stationen. Ambulancefolkenes ordinære vagt var afsluttet nogle minutter tidligere.

Ifølge avisen NT valgte ambulancefolkene på deres GPS en rute, hvor de ville passere ambulancestationen, selv om det ikke var den hurtigste rute. Derefter ringede de til deres kollegaer, som så stod klar til at foretage et vagtskifte, da ambulancen nåede frem til stationen.

Da ambulancen efterfølgende nåede frem til patienten, havde han imidlertid hjertestop, og det lykkedes ikke at genoplive ham. Vurderingen er, at vagtskiftet forsinkede udrykningen med mellem 50 og 90 sekunder, men om patientens liv kunne have været reddet, hvis hjælpen var nået hurtigere frem, vides endnu ikke, da en retsmedicinsk undersøgelse fortsat er i gang.

Episoden er på baggrund af en intern undersøgelse blevet meldt til den svenske Socialstyrelse.

Annonce