Falck uddanner langt størstedelen af de danske redderelever

Arkivfoto

Af de 267 redderelever, der ved årsskiftet var i gang med uddannelsen som ambulanceassistent, var de 227 ansat i Falck. De to andre private ambulancetjenester tegnede sig for 37 redderelever, mens Hovedstadens Beredskab kun havde tre redderelever under uddannelse. Region Sjælland er den region, hvor Falck i øjeblikket uddanner flest nye reddere.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at Falck – der da også er landets suverænt største ambulancetjeneste – uddanner flere ambulancereddere, end redningskorpsets markedsandel egentlig tilsiger. Ved årsskiftet var 85 pct. af landets ambulanceredderelever således fra Falck.

Landets næststørste ambulancetjeneste, BIOS, havde 13 redderelever under uddannelse, mens Responce havde 24 elever. For Responce er der tale om en betydelig stigning, for de tre forudgående år har selskabet haft under tre elever under uddannelse. De eneste andre private ambulancetjenester, som de seneste år har uddannet elever, er Samsø Redningskorps (der i 2009, 2010, 2013 og 2014 havde elever, men dog under tre) og DK-Ambulancetjeneste (der i 2011 og 2012 havde elever, men ligeledes under tre).

Flest redderelever på Sjælland og i Midtjylland

Københavns Brandvæsen – der nu er en del af Hovedstadens Beredskab – har ifølge tallene ikke uddannet redderelever fra 2009 til 2014, men ved udgangen af 2015 var der tre elever under uddannelse. Frederiksberg Brandvæsen har frem til 2014 haft elever, dog hvert år under tre. Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste blev nedlagt i år, men forud for det havde brandvæsenet normalt mellem tre og ni elever under uddannelse.

Falck har flest redderelever i Region Sjælland, hvor 62 ved årsskiftet var under uddannelse (mod 35 året før), tæt fulgt af Region Midtjylland med 57 elever (mod 35 året før) og Region Hovedstaden med 56 Falck-elever (mod 41 året før).

Annonce