Ingen sprogkrav til udenlandske ambulancebehandlere

Statsborgere fra andre EU-lande vil blive omfattet af den nye autorisationsordning for ambulancebehandlere, men Styrelsen for Patientsikkerhed vil ikke stille krav til danske sprogfærdigheder, inden der meddeles autorisation til udenlandske ambulancefolk. Kun hvis ambulancefolkene kommer fra lande udenfor EU, skal de bestå en danskprøve.

I øjeblikket behandler Folketinget et lovforslag om en autorisationsordning for ambulancebehandlere og en supplerende registrering for paramedicinere. Men lovforslaget vil ikke kun give danske ambulancebehandlere mulighed for at få den nye autorisation. Også udenlandske ambulancefolk kan søge om autorisation.

Den ansvarlige myndighed, Styrelsen for Patientsikkerhed, oplyser, imidlertid, at der i dag ikke stilles krav til danske sprogfærdigheder forud for meddelelse af autorisation som sundhedsperson, hvis ansøgeren er statsborger i et EU/EØS-land og har fået sin uddannelse indenfor EU/EØS. Styrelsen forventer, at det samme vil komme til at gælde for den kommende autorisationsordning for ambulancebehandlere.

Ambulancefolk fra tredjelande skal bestå prøve

Kun hvis en ansøgning om autorisation kommer fra en person, der ikke er EU/EØS-statsborger eller som ikke er uddannet i et EU/EØS-land, vil der blive stillet sprogkrav. Konkret skal disse ansøgere have bestået ”Prøve i dansk 3” med mindst karaktererne 7, 7 og 10 i henholdsvis læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Sundhedsministeriet understreger dog, at ambulancefolkenes arbejdsgivere altid har et selvstændigt ansvar for at sikre, at de ansatte har de nødvendige faglige såvel som sproglige kompetencer. Den forpligtelse gælder uanset, om der stilles krav om sprogkundskaber i forbindelse med meddelelse af autorisation eller ej.

Annonce