Ønsker fortsat at uddanne reddere i Esbjerg

I dag er Rybners i Esbjerg den ene af to uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsuddannelsen som redder, og hvis det står til Rybners, skal der fortsat uddannes reddere i Esbjerg, når redderuddannelsen erstattes af en ny uddannelse som ambulancebehandler. Rybners har søgt om at få den nye erhvervsuddannelse, og det støttes af Region Syddanmark.

Rybners i Esbjerg udbyder redderuddannelsen vest for Storebælt, mens uddannelsen øst for Storebælt udbydes af Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød. Den nuværende ambulancebehandleruddannelse udbydes af SOSU Nord i Aalborg og af Dansk Institut for Medicinsk Stimulation (DIMS) i København, mens paramedicineruddannelsen kun udbydes af University College Nordjylland i Aalborg.

Regner med op til 250 elever

Når den nye erhvervsuddannelse som ambulancebehandler bliver en realitet fra 1. januar 2019, satser Rybners på, at der fortsat skal uddannes reddere i Esbjerg. I øjeblikket starter der hvert år 70-100 elever på redderuddannelsen i Esbjerg med specialet ambulance, og det er forventningen, at der på landsplan vil starte 220-250 elever på den nye ambulancebehandleruddannelse. Og de har god udsigt til at få et job: Ved den seneste opgørelse var beskæftigelsesfrekvensen for reddere på hele 97 pct.

Rybners skal bl.a. konkurrere med SOSU Østjylland i Silkeborg og SOSU Nord i Aalborg, men Rybners fremhæver i institutionens ansøgning, at der er et godt samarbejde med UC Syd, hvor der er tværfagligt miljø, som giver reddereleverne mulighed for at træne samarbejde med bl.a. sygeplejersker og jordemødre.

Region: Samfundsøkonomisk fornuftigt

Ansøgningen fra Rybners får opbakning fra Region Syddanmark, som peger på, at det vil være samfundsøkonomisk fornuftigt at udnytte det eksisterende uddannelsessted, snarere end at etablere nye uddannelsessteder andre steder i landet.

Regionen vurderer bl.a., at den eksisterende bygningsmæssige og udstyrsmæssige kapacitet, der har været anvendt til den nuværende redderuddannelse, og de nuværende lærer- og lederkompetencer samt den specifikke viden og knowhow fra Rybners og fra særligt sygeplejerskeuddannelse på UC Syd vil danne et godt udgangspunkt for opstarten af en ny ambulancebehandleruddannelse på Rybners.

Annonce