Minister: Ændring af ambulanceuddannelsen må afvente akutudvalget

Skal ambulanceuddannelsen ændres fra en transportuddannelse til en sundhedsuddannelse? Ja, mener Region Nordjylland, som i en ny strategisk plan for det præhospitale område foreslår en omlægning af uddannelsen, så ambulanceredderne kan udføre flere opgaver på sygehusene. Men der er ikke umiddelbart udsigt til en ændring af uddannelsen. Sundhedsminister Astrid Krag afviser således at tage initiativ til ændringer, med mindre regeringens akutudvalg ender med at anbefale det.

Det er Dansk Folkepartis Liselott Blixt, som på baggrund af en artikel på BeredskabsInfo har bedt sundhedsminister Astrid Krag om at tage stilling til, om ambulancebehandleruddannelsen – som ønsket af Region Nordjylland – skal ændres fra en transportuddannelse til en sundhedsuddannelse.

Sundhedsministeren henviser imidlertid til, at hele det præhospitale beredskab – herunder eventuelle justeringer af de præhospitale uddannelser – i øjeblikket er under overvejelse i det akutudvalg, som S-R-SF-regeringen overtog fra den tidligere regering. ”Jeg finder det derfor rigtigst at afvente akutudvalgets arbejde inden en eventuel stillingtagen til spørgsmålet”, lyder det fra Astrid Krag.

Akutudvalget blev nedsat i 2009, blandt andet for at udmønte den daværende regerings løfte om, at den præhospitale hjælp under normale omstændigheder skal være fremme inden for 15 minutter efter opkald til 112.  Det er også meningen, at akutudvalget skal tage stilling til, om de nuværende forsøgsordninger med akutlægehelikoptere skal gøres permanente. Den seneste officielle status fra udvalget var, at en endelig rapport skulle afgives i foråret 2012, men nu ventes det, at rapporten foreligger i løbet af efteråret.

Annonce