Falck vinder stort sygetransport-udbud i Region Midtjylland

Tre virksomheder ville gerne køre liggende sygetransport for Region Midtjylland, men Falck – som også i dag varetager opgaven – afgav de mest fordelagtig tilbud i både den vestlige og østlige del af regionen, og dermed bevarer Falck den store opgave. De nye kontrakter skal træde i kraft den 1. december 2014 – og de indebærer en væsentlig anden driftsform den nuværende kontrakt, herunder andre krav til køretøjernes indretning.

Udbuddet af liggende og hvilende sygetransport var var opdelt i to områder, delaftale Vest og delaftale Øst. Region Midtjylland modtog tre tilbud, der alle var var konditionsmæssige. Falcks tilbud er af Region Midtjylland blevet vurderet som mest fordelagtigt i begge de to områder.

I 2012 var der små 23.000 ture i det østlige område, mens der var små 10.000 i det vestlige. I alt blev der kørt ca. 1,7 mio. km.

Der er stand-still-periode frem til den 8. oktober 2013, hvor der er mulighed for at klage over Region Midtjyllands beslutning.

Annonce