FOA: Det skal være slut med udrykningskørsel som standard nytårsaften

Arkivfoto

Det er føreren af en ambulance, der er ansvarlig under kørsel, og derfor er det ham eller hende, der i sidste ende skal afgøre om det er nødvendigt at køre med udrykning. Regionernes AMK-vagtcentraler må således ikke pålægge redderne at køre udrykningskørsel som standard, f.eks. hvis der er travlt nytårsaften. Det slår FOA fast efter en dialog med Transportministeriet.

FOA mener, at det er et brud på udrykningsbekendtgørelse, når regionerne i flere tilfælde har pålagt ambulancereddere at køre udrykningskørsel på ikke-akutte ture i travle perioder, f.eks. nytårsaften. Regionernes argument har været, at udrykningskørsel gør, at man hurtigere får ambulancen ledig til næste tur.

”For os er det klart et misbrug af reglerne. Det handler om sikkerhed, og det kan ved ulykker i sidste ende betyde, at føreren straffes og kan miste sit job, så det er noget der ligger os meget på sinde”, siger Reiner Burgwald, der er sektorformand i Teknik- og Servicesektoren i FOA.

FOA’s synspunkt bliver bakket op i et svar til FOA fra Transportministeriet, som blandt andet slår fast ”… at udrykningskørsel kun må foretages, når det skønnes nødvendigt af hensyn til de nærmere oplistede tilfælde, som fremgår af udrykningsbekendtgørelsens § 1. Dette kan f.eks. være i tilfælde af personredning eller ved færdselsuheld”.

Ministeriet fastslår også, at den endelige beslutning om at køre med udrykning ligger hos ambulanceføreren:

”Det er føreren af køretøjet, der skal foretage det nødvendige skøn i forhold til, om betingelserne for at kunne køre udrykningskørsel er opfyldt. Det er dermed i sidste ende føreren, der er ansvarlig for at overholde reglerne i udrykningsbekendtgørelsen, og en overtrædelse kan medføre straf for føreren af køretøjet”, skriver Transportministeriet i deres svar til FOA.

Ønsker at Danske Regioner skal stoppe praksis

”Vi vil nu tage kontakt til Danske Regioner for at få ændret den praksis, der er opstået med, at regionerne, i flere tilfælde, beordrer ambulancepersonale til at køre udrykningskørsel på trods af, at det ikke er i overensstemmelse med udrykningsbekendtgørelsen”, fortæller Reiner Burgwald.

”Udrykningskørsel skal kun finde sted i situationer, hvor mennesker er kommet alvorligt til skade, og hvor hurtig hjælp er afgørende. Det skal ikke være for, at regionerne kan spare penge og presse vores medlemmer i et, i forvejen, meget hårdt og belastende job. Det kræver fuld opmærksomhed og stor koncentration at køre udrykningskørsel, og er naturligvis en belastning som medlemmer alene skal udsættes for, når situationen kræver det”, tilføjer sektorformanden.

FOA oplyser, at organisationen nu er inviteret til møde med trafikminister Trine Bramsen for bl.a. at drøfte udrykningsbekendtgørelsen.

Annonce