Har ambitioner om at udbrede særligt gæsteberedskab til andre småøer

I sommeren 2020 blev der iværksat et pilotprojekt på Anholt: Besøgende på øen fik mulighed for at tilmelde sig et gæsteberedskab, som er etableret i samarbejde mellem Beredskab & Sikkerhed og Beredskabsforbundet. Man kan f.eks. tilmelde sig som brandmand, soldat, sygeplejerske, læge eller førstehjælper – og ambitionen er at udvide ordningen til andre småøer.

Anholdt har 150 fastboende, men besøges af ca. 4.000 personer i højsæsonen. Der er en sejltid på tre timer til Grenaa, og derfor kan der være behov for at trække på alle tilgængelige ressourcer, hvis der indtræffer en større hændelse.

I et samarbejde mellem Beredskab & Sikkerhed og Beredskabsforbundet er der derfor på Anholt etableret et forsøg med et gæsteberedskab. Siden sommeren 2020 er de besøgende på Anholt blevet opfordret til at tilmelde sig med oplysninger om navn, telefonnummer, relevant profession samt ankomst- og afrejsetidspunkt. Dermed får beredskabet et overblik over, hvilke ressourcer, der er tilgængelige på øen, og som der kan trækkes på, hvis det lokale beredskab har brug for yderligere hjælp.

Der er i 2020 i alt 48 personer, som har tilmeldt sig. 32 pct. havde en baggrund fra redningsberedskabet, 32 pct. fra sundhedsberedskabet, 11 pct. havde militær baggrund, 10 pct. var fra kriseberedskabet, 2 pct. fra politiet og 13 pct. havde anden baggrund, f.eks. som førstehjælpsinstruktør.

Beredskab & Sikkerheds vagtcentral har adgang til listen over tilmeldte, og ved hændelser, hvor Beredskab & Sikkerhed er involveret, vil vagtcentralen overveje behovet for aktivering af personer med de rette kompetencer, som er tilmeldt gæsteberedskabet.

Region ønsker ikke at deltage

I 2020 har Beredskab & Sikkerhed kun haft en enkelt hændelse på Anholt, nemlig en brand i en båd. Branden blev slukket af det lokale redningsberedskab uden yderligere assistance.

Men den pågældende dag havde der været yderligere ressourcer til rådighed i gæsteberedskabet i form af en holdleder/brand, en læge, en sygeplejerske og en tidligere sergent i Forsvaret, hvis ulykken skulle have haft et større omfang, hvor det lokale beredskab fik brug for hjælp.

I sommeren 2020 har der været ni hændelser, som involverede Region Midtjyllands præhospitale beredskab. Her er gæsteberedskabet dog ikke blevet aktiveret, da Region Midtjylland ikke har ønsket at indgå i beredskabet. Regionen har henvist til, at de frygter, at den manuelle håndtering af udkald bliver for vanskelig at håndtere for AMK-vagtcentralen.

Projektet fortsætter, og ambitionen er, at der kan udvikles en app og en hjemmeside, som potentielt kan gøre det muligt kan favne alle småøer i Danmark. Endvidere arbejder man videre med at få Region Midtjylland overtalt til at indgå i projektet.

Annonce