Syddanske ambulancereddere får 10 nye kompetencer

Arkivfoto

I løbet af 1. halvår 2017 får ambulanceredderne i Region Syddanmark udvidet deres kompetencer på 10 områder. Der er tale om både medicinske og udstyrsmæssige udvidelser indenfor blandt andet ny medicin, nyt medicinsk udstyr og nye muligheder for at afslutte behandlingen på stedet. Nogle af kompetencerne vil blive givet til paramedicinerne, andre til alle ambulancebehandlere.

Det er en arbejdsgruppe med repræsentanter for Region Syddanmark og de to ambulanceoperatører, som efter tre møder er nået frem til, at ambulancereddernes kompetencer bør udvides. Det sker som en udmøntning af en politisk aftale om besparelser, hvor det blev fastlagt, at mulighederne for en udvidelse af kompetencerne skulle undersøges.

I første omgang udvides redderkompetencerne i 1. halvår 2017 med over 10 nye kompetencer, både medicinske og udstyrsmæssige. De nye kompetencer kan inddeles i tre områder.

Hurtigere effekt og mindre risiko

Det første område er ny medicin. Her får ambulancebehandlere blandt andet kompetence til at give kvalmestillende samt at nasal applikation kan anvendes som alternativ ved flere præparater til gavn for patienter (hurtig effekt, ikke behov for delvis afklædning) og ambulancepersonale (mindre risiko for stikskader).

Det andet område er medicinsk udstyr. Her omfatter nyhederne Larynxtube LTS-D (paramedicinerkompetence), der anvendes ved hjertestop som hjælp til at sikre ventilation samt Intra Ossøs kanyle (paramedicinerkompetence), der primært anvendes ved hjertestop som adgang til medicin. Det foreslås også, at der indkøbes seks hjertekompressionsmaskiner, som skal placeres på ambulancer i Ølgod/Nørre Nebel, Give, Skærbæk, Tønder, Ærø og Assens/Glamsbjerg. Hjertekompressionsmaskinerne anvendes ved længere transport, da de er mere effektive under kørsel end manuel hjertemassage. Samtidig vil det være en stor fordel af arbejdsmiljømæssige grunde, idet hjertemassage under udrykningskørsel er forbundet med ikke ubetydelig fare for arbejdsskader for personalet. ERC (European Resucitation Council) anbefaler dog ikke rutinemæssig brug af hjertekompressionsmaskiner.

Patienter skal kunne henvises til egenomsorg

Det tredje og sidste område vedrører afslutning af behandling på stedet. Her skal ambulanceredderne gives mulighed for i nøje definerede tilfælde at undlade at tage patienter med til sygehus uden formål. Disse patienter kan inddeles i tre grupper:

  • Kendte medicinske tilstande (f.eks. diabetes og epilepsi).  Der udarbejdes instruks med angivelse af, hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at ambulancebehandler kan afslutte på stedet.
  • Ingen sygdom (f.eks. beruselse og hyperventilation): Der udarbejdes retningslinjer for, hvornår disse patienter kan afsluttes på stedet
  • Mindre tilskadekomst, hvor der ikke er behov for liggende transport. Kan afvises efter konference med læge- og skadevagten, hvor der aftales en tid på skadebehandlingssted, eller henvises til egenomsorg.

Nogle kompetencer vil kunne indføres primo 2017 via instrukser, mens andre vil kræve uddannelse før ibrugtagning. Arbejdsgruppen går på sit møde i december i gang med at planlægge den nødvendige uddannelse.

Der arbejdes samtidig videre med en række mulige kompetencer, som kræver mere vurdering, før de eventuelt gennemføres.

Annonce