Præhospital

Fagkamp om bemanding af bornholmsk akutlægebil

Når Bornholms akutlægebil atter kommer på gaden fra 1. november 2016, så vil den formentlig kun kunne bemandes med læger i dagtimerne. Hidtil har lokale sygeplejersker dækker vagterne resten af døgnet, men fremover vil Region Hovedstaden anvende paramedicinere. Det får sygeplejerskerne til at advare – og ambulanceredderne til at affærdige advarslen.

Præhospital

Region vil erstatte ambulancereddere med sygeplejersker

Fremover vil det være sygeplejersker, som bemander ambulancerne, når der skal gennemføres transporter mellem sygehusene i Region Syddanmark. Det er i hvert fald regionens plan, som både begrundes i den akutte mangel på ambulancereddere og i udsigten til, at anvendelsen af anæstesisygeplejersker vil give et kvalitetsløft.

Præhospital

Sygeplejersker rykker ud med ambulancen

Siden 1. maj 2013 har Bornholms Hospital haft mulighed for at sende en anæstesisygeplejerske med ambulancen, når der er tale om alvorlige og livstruende situationer. Og en opgørelse for de første 15 dage med ordningen viser, at den bruges flittigt: 19 gange er en sygeplejerske rykket ud med en af de lokale ambulancer.

Præhospital

Problemer med akutbil i Holstebro kostede Region Midtjylland akkrediteringen

Flere alvorlige problemer med den sygeplejerskebemandende akutbil i Holstebro er den direkte årsag til, at det præhospitale beredskab i Region Midtjylland – Præhospitalet – ikke fik sin akkreditering i første forsøg. Især var kvaliteten af sygeplejerskernes journaler meget dårlig, og i en række tilfælde var journalerne ikke blevet videregivet til sygehusene. Til gengæld blev de tre ambulanceoperatører alle akkrediteret; Samsø Redningskorps og Falck klarede sig bedst, mens Responce fik lidt flere anmærkninger.

Præhospital

Paramedicinere kan være på vej til midtjyske ambulancer

Paramedicinere på udvalgte ambulancer i Region Midtjylland kan blive en realitet i forbindelse med næste ambulanceudbud. Det fremgår af et nyt budgetforlig, som regionens politikere har indgået, og hvor det noteres, at mulighederne for omkostningseffektivt at bemande ambulancer med paramedicinere skal undersøges, når udbuddet gennemføres. På et andet område satser regionen dog på anæstesisygeplejersker i det præhospitale beredskab.

Præhospital

Hjemmesygeplejerskers udrykninger koster 7.000 kr. pr. tur

Den nye udrykningsordning i Varde Kommune, hvor hjemmesygeplejersker indgår i det præhospitale beredskab, har haft væsentligt færre udrykninger end ventet, og det gør også, at omkostningerne pr. tur ligger mærkbart over det forventede. I ordningens første fem måneder har hver tur således kostet næsten 7.000 kr., men en gennemgang af sygeplejerskernes indsatsjournaler viser samtidig, at der ofte er brug for deres indsats: Ved 33 procent af udrykningerne ydes der en egentlig behandling.

Præhospital

Undersøgelse: Kaos i det vestjyske beredskab

Ambulancelæger, der vælger ikke at rykke ud til hjertestop, hvis patienterne er gamle, og som muligvis overtræder reglerne om journalføring, ikke kan finde ud af at starte lægebilerne og måske med vilje kører langsomt for ikke at komme først frem til skadestedet. Sygeplejersker, der fejlvurderer patienternes tilstand og går i panik, hvis der er mange tilskadekomne. Frustration, forvirring og uklarhed om ansvarsforholdene. Det er blot dele af den kritik, som fremføres i en ny undersøgelse af det præhospitale beredskab i Vestjylland – en undersøgelse, som tyder på, at der hersker noget nær kaos i beredskabet, og at det kan have kostet liv.

Præhospital

Debat: Udviklingen i organiseringen af den præhospitale indsats er uholdbar

Den nuværende udvikling i organiseringen af det præhospitale beredskab i Region Midtjylland er uholdbar. Det mener Else Kayser, som er formand for Dansk Sygeplejeråds Kreds Midtjylland. I dette åbne brev til regionspolitikerne foreslår hun, at der i regionens yderområder placeres sygeplejerskebemandede akutbiler. Samtidig bebuder hun, at sygeplejerskerne i løbet af sommerferien vil udarbejde et oplæg om det præhospitale beredskab til regionspolitikerne.