Præhospital

Ministerium afviser dispensation: Ingen sygeplejersker i ambulancerne

Det er meget væsentligt for patientsikkerheden, at begge personer, der bemander en ambulance, er uddannet i og har væsentlig erfaring med præhospital behandling. Med den begrundelse har Sundhedsministeriet netop afvist at give Region Midtjylland en generel dispensation, som ville give regionen mulighed for at erstatte den ene ambulanceredder i ambulancen med en anæstesisygeplejerske.

Præhospital

Vil fjerne paramediciner fra akutbil i Skive

I dag er akutbilen i Skive bemandet med en paramediciner og en anæstesisygeplejerske. Men Region Midtjylland vurderer, at de særlige kompetencer, som en paramediciner har, er af mindre betydning, når der indgår en anæstesisygeplejerske i bemandingen. Derfor vil regionen spare 300.000 kr. ved at erstatte paramedicineren med en ambulancebehandler.

Præhospital

Fagkamp om bemanding af bornholmsk akutlægebil

Når Bornholms akutlægebil atter kommer på gaden fra 1. november 2016, så vil den formentlig kun kunne bemandes med læger i dagtimerne. Hidtil har lokale sygeplejersker dækker vagterne resten af døgnet, men fremover vil Region Hovedstaden anvende paramedicinere. Det får sygeplejerskerne til at advare – og ambulanceredderne til at affærdige advarslen.

Præhospital

Region vil erstatte ambulancereddere med sygeplejersker

Fremover vil det være sygeplejersker, som bemander ambulancerne, når der skal gennemføres transporter mellem sygehusene i Region Syddanmark. Det er i hvert fald regionens plan, som både begrundes i den akutte mangel på ambulancereddere og i udsigten til, at anvendelsen af anæstesisygeplejersker vil give et kvalitetsløft.

Præhospital

Sygeplejersker rykker ud med ambulancen

Siden 1. maj 2013 har Bornholms Hospital haft mulighed for at sende en anæstesisygeplejerske med ambulancen, når der er tale om alvorlige og livstruende situationer. Og en opgørelse for de første 15 dage med ordningen viser, at den bruges flittigt: 19 gange er en sygeplejerske rykket ud med en af de lokale ambulancer.

Præhospital

Problemer med akutbil i Holstebro kostede Region Midtjylland akkrediteringen

Flere alvorlige problemer med den sygeplejerskebemandende akutbil i Holstebro er den direkte årsag til, at det præhospitale beredskab i Region Midtjylland – Præhospitalet – ikke fik sin akkreditering i første forsøg. Især var kvaliteten af sygeplejerskernes journaler meget dårlig, og i en række tilfælde var journalerne ikke blevet videregivet til sygehusene. Til gengæld blev de tre ambulanceoperatører alle akkrediteret; Samsø Redningskorps og Falck klarede sig bedst, mens Responce fik lidt flere anmærkninger.

Præhospital

Paramedicinere kan være på vej til midtjyske ambulancer

Paramedicinere på udvalgte ambulancer i Region Midtjylland kan blive en realitet i forbindelse med næste ambulanceudbud. Det fremgår af et nyt budgetforlig, som regionens politikere har indgået, og hvor det noteres, at mulighederne for omkostningseffektivt at bemande ambulancer med paramedicinere skal undersøges, når udbuddet gennemføres. På et andet område satser regionen dog på anæstesisygeplejersker i det præhospitale beredskab.