Hjemtagning af ambulancekørsel giver store problemer i Sverige

Arkivfoto

Sidste efterår blev ambulancekørsel i Göteborg-området hjemtaget, efter at Falck i en årrække havde stået for opgaven. Men hjemtagningen har langt fra været problemfri for Sahlgrenska Universitetssjukhuset, der i dag står ambulancekørslen: Ambulanceredderne klager over massive arbejdsmiljøproblemer, hvor der ikke er tid til pauser og rengøring af ambulancerne. Tidligere kunne sygehuset endvidere kræve, at Falck altid leverede det aftalte antal ambulancer – også hvis der var mangel på personale. Men efter hjemtagningen er konsekvensen af personalemangel i stedet, at ambulanceberedskaberne må nedlægges. Nu har det svenske arbejdstilsyn politianmeldt sygehuset.

Falck stod frem til september 2012 for ambulancekørslen i Göteborg-området, hvorefter den ansvarlige myndighed, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, valgte at hjemtage opgaven. Det skete blandt andet efter at der i en tv-udsendelse var blevet rejst kritik mod Falcks ambulancetjeneste. Sygehusets ledelse mente, at hjemtagningen ville øge patientsikkerheden, fordi hele patientbehandlingen blev samlet i én organisation.

Efter hjemtagningen beskriver de lokale ambulancereddere, der er organiseret i fagforeningen Vårdförbundet, imidlertid arbejdsforholdene som kaotiske. Tilsyneladende overtræder sygehuset systematisk arbejdstidsreglerne, og redderne har i perioder hverken fået spisepauser eller øvrige pauser, ligesom der ikke har været tid til at rengøre ambulancerne mellem udrykningerne. Det har fået arbejdstilsynet – Arbetsmiljöverket – til at melde sygehuset til politiet, da arbejdsmiljølovens bestemmelser om pauser er strafsanktionerede.

Særligt i sommermånederne har der været store problemer i Göteborg, fordi ambulancetjenesten har haft svært ved at rekruttere nok ferieafløsere. Da Falck havde kontrakt på ambulancekørslen var rekrutteringsproblemer alene et problem for Falck, fordi sygehuset kunne kræve, at Falck altid leverede det aftalte antal ambulancer. Men efter hjemtagningen fører personalemangel i stedet til, at de ambulancer, som ikke kan bemandes, blot nedlægges de pågældende dage. I sommerens løb har det f.eks. medført, at der i det centrale Göteborg i perioder kun har været én ambulance i beredskab – mod normalt fire. Ifølge Vårdförbundet er beredskabet det dårligste i 25 år. Samtidig er der eksempler på reddere, som har arbejdet 15 timer i træk uden pauser.

Ud over politianmeldelsen har Arbetsmiljöverket givet Sahlgrenska Universitetssjukhuset frist til 1. oktober 2013 til at forbedre arbejdsmiljøet for ambulanceredderne og til at indgå en overenskomst. Ellers er der udsigt til en bod på 250.000 svenske kr.

Annonce