Mandskabsmangel giver Falck store problemer med at bemande ambulancer

Mens det konkursramte BIOS stadig kæmper med at bemande de syddanske ambulancer, så oplever Falck en næsten identisk situation på den anden side af Øresund. I Skåne har mangel på medarbejdere ført til, at Falck i 450 timer ikke har leveret det krævede antal ambulancer, og nu er der et krav om bod på vej fra Region Skåne. Der holdes daglige møde mellem Falck og regionen, og regionen overvejer, om Falck skal have hjælp fra Samariten.

I Region Skåne står Falck for ambulancedriften i to af de fire ambulancedistrikter, mens konkurrenten Samariten – der er kendt for et mislykket forsøg på at komme ind på det danske ambulancemarked – har opgaven i et enkelt distrikt og regionen selv kører ambulancerne i det fjerde distrikt.

Gennem en årrække har Falck imidlertid haft problemer med at skaffe nok uddannede ambulancefolk, hvilket i Sverige er sygeplejersker med en særlig ambulanceuddannelse. I år har problemerne dog været særligt store, og en ny opgørelse viser, at Falck indtil videre ikke har leveret det krævede antal ambulancer i 450 timer. I Samaritens område, som dog er mindre, har der manglet ambulancer i 80 timer, mens regionen selv har haft problemer i 42 timer.

Ændrer akutambulancer til sygetransportambulancer

Hos Region Skåne ser man med stor alvor på Falcks problemer, og ifølge regionen har man daglige møder med Falck om situationen. I den forbindelse overvejer man løbende, om manglen på ambulancer i Falcks distrikter gør, at der skal flyttes beredskaber fra Samariten eller regionens egen ambulancetjeneste til Falcks distrikter. Indtil videre har det dog ikke være nødvendigt.

I en række tilfælde har man midlertidigt søgt at løse problemerne ved at nedgradere akutambulancer til sygetransportambulancer, for så er der ikke længere krav om, at ambulancen skal bemandes med en ambulanceuddannet sygeplejerske. Det svarer til den model, som BIOS og Region Syddanmark har anvendt, hvor akutambulancer ligeledes er erstattet af køretøjer til liggende sygetransport på grund af mandskabsmangel.

Region kræver kompensation

Ifølge Region Skåne er der i øjeblikket forhandlinger mellem regionen og Falck om en bod for Falcks manglende leverancer. Det ventes dog, at forhandlingerne først kan afsluttes i løbet af efteråret.

Hos Falck erkender man, at der i perioder mangler ambulancer, men redningskorpset understreger i en udtalelse, at det ikke er gået ud over patienterne.

”Vi følger løbende med i responstiderne for vores ambulancetjeneste, og vi har ikke set nogen indikationer på, at responstiderne er blevet påvirket negativt af problemerne, snarere tværtimod. I samtlige kommuner er responstiderne blevet forbedret fra uge 23 og frem, når der sammenlignes med sidste år”, lyder det fra Falck i Sverige.

Samtidig påpeger Falck, at man årligt leverer omkring 200.000 driftstimer i Region Skåne, og at Falck dermed har en leveringssikkerhed på over 99,9 pct.

Annonce